logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Uspořádání sbírky
The Arrangement  of a Collection

 
 Vybrat systém podle kterého uspořádat sbírku minerálů není jednoduchá záležitost. Musíme uvážit, jak velkou sbírku chceme nebo můžeme mít. Při výběru nám jde nejen o účelnost, ale i úsporu místa a úhlednost.    To choice a proper way of the arrangement of a mineral collection is never a simple affair. Fist of all, we have to take into consideration what size of a collection we are able to keep. Our decision has respect not only the purpose, but alse the economy of space and the general appearance.
 

Mineralogické sbírky lze utřídit podle:
A mineral collection may be arranged according to the folloving criteria:

 •   inventárních čísel
 •   mineralogického systému
 •   lokalit
 •   velikosti vzorků
 •   smíšený systém

Bohužel žádný z těchto systémů není ideální, mnohdy není problém uspořádání, ale potíž nastane při doplňování vzorků.

 
 •   inventary numbers
 •   mineralogical system
 •   localities
 •   size of the samples
 •   mixed criteria

Unfortunately, not any one of thease approaches is an ideal one. Usually, the problem does not consist in the original arrangement, but in the further extension of the collection.

 

Priorita inventárních čísel
The priority of the inventary numbers

 Výhodou je plynulé plnění vzorků, není třeba vynechávat prostor (polštáře) pro další doplňování. Nevýhodou je umístění nestejně velkých vzorků vedle sebe. V mineralogii se používá pro micromounty (minerály umístěné do standartních krabiček stejné velikosti (28×28×22 mm), a pro velké muzejní sbírky, řádově 10 000 a více kusů. Tento systém vyžaduje přesnou katalogizaci nerostů.    The advantage consists in an easy gradual extension of the collection by addition of new samples, without omission of free buttering space for the next samples. The principe disadvanteage-we have to put aside samples of very different size. This system is used for the arrangement of micromount collections, when all the samples are kept in boxes of the sample size. The same approach is used in many great museal collections, including 10000 and more samples. This system depends on a very punctual evidence and register of minerals.
 

Systematické uspořádání
The mineralogical system arrangement

 Nerosty jsou řazeny podle krystalochemického systému do desíti přirozených mineralogických tříd.

Systém vhodný pro střední sbírky kolem 1000 - 5000 kusů, používá se pro mineralogické sbírky. Vyžaduje však polštáře (vynechaný prostor pro doplňování vzorků). Při větším množství nových minerálů je mnohdy nutno celý systém znovu utřídit, což je však časově velmi náročné.

   The mineral samples are arranged following the natural chemical and crystal system (Strunz or Dana classification):
 • 1. Elements (together with compounds, carbides, nitrides, phosphides)
 • 2. Sulphides (with selenides, tellurides, arsenides, antimonides and bismuthides)
 • 3. Halides
 • 4. Oxides and hydroxides
 • 5. Nitrates, carbonates, borates
 • 6. Sulphates (with chromates, molybdates, wolframates)
 • 7. Phosphates, arsenates, vanadates
 • 8. Silicates
 • 9. Organic substances

This system is suitable for medium size collections (1000-5000 samples) and it is used quete often for museal minearalogical collections. Unfortunately, we have to keep a number of buffer spaces for next additions, and we have quite often to make a general reorganisation - this requires a lot of time.

 

Podle lokalit
The locality criterion

 I tento systém vyžaduje polštáře, je vhodný pro regionální (místní) sbírky s malým počtem lokalit.    This arrangement also required buffer spaces for comming additions of new samples. This system is suitable for reginal collections with a small number of localities.
 

Velikosti vzorků
The size criterion

 Vhodné pro malé sbírky a začínající sběratele. Šetří místo.    This system is suitable for small collections and for the beginners. It permits space economy.
 

Smíšený systém
The combinated system

 Nejméně vhodný, ale v praxi se používá často. Sám mám ve své sbírce toto řazení:
 • micromounty - podle inventárních čísel
 • skříně - podle mineralogického systému
 • vitrínky - podle velikosti vzorků

Toto však vyžaduje řádnou katalogizaci minerálů.
   This system is used quite often, inspite of many disadvantages. In my collection, I use the following approaches:
 • Micromounts - arranged following the inventary number system
 • Cup-boards - following the mineralogical system
 • Glass-cases - following the size of the samples

This combinated system requires also a very punctual catalogue evidence of the minerals.
 
mineralos.cz
 
Home  |   Příručka-Manual
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright