logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

1. Prvky
(slitiny, karbidy, silicidy, nitridy, fosfidy)

 

  1. 1 oddělení kovů a jejich slitin


1. 1. 1 Řada mědi: měď, stříbro, zlato, aurikuprid, tetraaurikuprid,bogdanovit, bezsmertnovit.
1. 1. 2 Skupina rtuti a amalgámů: rtuť, amanlgamy: amalgam zlata, amalgam olova, kolymit, moschellandsbergit, schachnerit, paraschachnerit, potarit, luanheit, weishanit, Připojen: zinek a kadmium.
1. 1. 3 Skupina cínu a olova: cín-beta, olovo, rhenium. Připojeno: indium.
1. 1. 4 Skupina železa-kobaltu-niklu. Řada železa: železo-alfa, kamacit, wairauit. Řada niklu: nikl, awaruit, tenit, tetratenit. Připojeny karbidy, nitridy, fosfidy, silicidy: cohenit, siderazot, osbornit, schreibersit, perryit, baringerit, carlsbergit, sinoit, tantalkarbid, fersilicit, gupeiit, haxonit, chamrabajevit, chalipit, roaldit, suessit, tongbait, xifengit.
1. 1. 5 Skupina osmia-platiny. Řada osmia: osmium, osmiridium, rutheniridosmin, ruthenium. Řada platiny: platina, platiniridium, iridium, iridosmin, palladium, rhodium, feroniklplatina, tetraferoplatina, izoferoplatina. Připojeny: zvjagincevit, atokit, rustenburgit, stanopalladinit, cabriit, plumbopalladinit, niggliit, paolovit, tajmyrit, polarit, tulameenit.

  1. 2 Oddělení polokovů a nekovů


1. 2. 1 Řada arsenu: arsen, stibarsen, antimon, bismut, arsenolamprit, paradokrasit; fosfor.
1. 2. 2 Skupina uhlíku: grafit, chaoit?, diamant, lonsdaleit. Připojen: moissanit.
1. 2. 3 Skupina síry-selenu: síra-alfa, síra-beta, rosickýit, selen, tellur, selentelur.
 
mineralos.cz
 
Home |  Příručka-Manual |  Uspořádání sbírky - The Arrangement of a Collection
Sulfidy |  Halogenidy |  Oxidy a hydroxidy |  Nitráty |  Boráty |  Sulfáty |  Fosfáty |  Silikáty |  Organogenní minerály
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright