logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

6. Třída borátů

 

    6. 1 Oddělení nesoborátů


6. 1. 1 Skupina jeremejevitu-kotoitu: jeremejevit. Řada kotoitu: kotoit, džimboit; borcait.
6. 1. 2 Skupina nordenskiöldinu: nordenskiöldin, tusionit.
6. 1. 3 Skupina warwickitu-pinakiolitu: Řada warwickitu: warwickit, pinakiolit, hulsit, magneziohulsit. Řada ludwigitu: ludwigit, vonsenit, azoproit, ortopinakiolit, takéučiit, bonaccordit, blatterit. Připojen: gaudefroyit.
6. 1. 4 Řada nocerinu: nocerin, fluoborit. Připojen: berborit, wightmanit, sachait.
6. 1. 5 Skupina sinhalitu-béhieritu: sinhalit, béhierit.
6. 1. 6 Skupina bandylitu-cahnitu: bandylit, teepleit, cahnit.
6. 1. 7 Skupina sulfoboritu-seamanitu: sulfoborit, seamanit.
 

    6. 2 Oddělení soroborátů


6. 2. 1 Řada suanitu: suanit, kurčatovit.
6. 2. 2 Řada szaibelyitu: szaibelyit (=ascharit).Připojen: roweit, sibirskit.
6. 2. 3 Skupina wiseritu-lüneburgitu: wiserit, karboborit, lüneburgit.
6. 2. 4 Skupina inderitu-meyerhofferitu: inderit, kurnakovit, indeborit, meyerhofferit, inyoit. Připojen: ameghinit.
6. 2. 5 Skupina tinkalkonitu-boraxu: tinkalkonit, borax (=tinkal). Připojen: halurgit, hungchaoit.
6. 2. 6 Skupina ezcurritu-nasinitu: ezcurrit, nasinit.
6. 2. 7 Skupina ulexitu: ulexit. Připojen: santit, pandermit, admontit, tertschit.
6. 2. 8 Skupina landerellitu-amonioboritu: landerellit, amonioborit, sborgit.
6. 2. 9 Řada ginoritu: ginorit, stroncioginorit.
6. 2. 10 Skupina pinnoitu-frolovitu: pinnoit, frolovit.
 

    6. 3 Oddělení inoborátů


6. 3. 1 Řada kalciboritu: kalciborit, kurgantait, čelkarit.
6. 3. 2 Skupina volkovskitu-goweritu: volkovskit, aksait, gowerit, rivadavit.
6. 3. 3 Skupina colemanitu-hydroboracitu: colemanit, hydroboracit.
6. 3. 4 Skupina kernitu: kernit. Připojen: biringuccit, preobraženskit.
6. 3. 5 Skupina probertitu: probertit.
6. 3. 6 Skupina kaliboritu: kaliborit.
6. 3. 7 Skupina neklasifikovaných: braitschit-(Ce), terrugit, vimsit, uralborit,nifontovit, pentahydroborit.
 

    6. 4 Oddělení fyloborátů


6. 4. 1 Skupina fabianitu: fabianit.
6. 4. 2 Skupina hylgarditu: hilgardit-1Tc, hilgardit-4M, hilgardit-3Tc, tyretskit-1Tc. Připojen: heidornit, hydrochlorborit.
6. 4. 3 Skupina veatchitu: veatchit, p-veatchit, veatchit-A.
6. 4. 4 Skupina nobleitu: nobleit, tunellit. Připojen: admonit, mccallisterit.
6. 4. 5 Koržinskit.
 

    6. 5 Oddělení tektoborátů


6. 5. 1 Skupina hambergitu-rodizitu: hambergit, rodizit.
6. 5. 2 Skupina boracitu: boracit nižší a boracit vyšší, ericait, chambersit, congolit.
6. 5. 3 Metaborit.
 
mineralos.cz
 
Home |  Příručka-Manual |  Uspořádání sbírky - The Arrangement of a Collection
Prvky |  Sulfidy |  Halogenidy |  Oxidy a hydroxidy |  Nitráty |  Sulfáty |  Fosfáty |  Silikáty |  Organogenní minerály
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright