svet mineralos.cz
Osvald Petr  Hradební (B. Němcové) 118  Stříbro 349 01  Czech republic
CZ

Minerály - Minerals       Mikromounty - Micromounts

Mikromounty
Micromounts


Mineály 
Minerals


A


Bazar
The crystal of the mineral is beautifully anisotropic, homogenous, discontinuance!
Krystal minerálu je nádherné anisotropní, homogenní diskontinuum!
Stránky od sběratele nerostů pro sběratele minerálů.
Pages from collector mineral for collector mineral.
Nerosty, minerály, micromounty...
Minerals, micromounts...
1976 - 2023
 
  Martin 9let
Více o MM
More about MM

Příručka
Manual

Čechy
Czech

Lokality
Localite

Články
Articles

 
 
  E-mail:  osvald.petr@volny.cz

 
   © Copyright 2000-2023    Osvald Petr    All Rights Reserved