logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Rozpustnost
Solubility

 
 
  Řada minerálů je rozpustná jednak ve vodě, jednak v kyselinách. Této vlastnosti lze někdy použít k identifikaci nerostu. Ve vodě se dobře rozpouštějí např. halit a chalkantit, jiné minerály se rozpouštějí pozvolna, většina nerostů je však ve vodě nerozpustná.
Pro některé minerály je typická rozpustnost v kyselinách. Např. již ve studené zředěné kyselině chlorovodíkové (HCl) se bouřlivě rozpouští (šumí) kalcit, čímž se dá dobře odlišit od jiných nerostů podobného vzhledu, např. dolomitu.
Při práci s kyselinami je třeba postupovat opatrně. V terénu používáme vždy kyseliny zředěné, a zejména při zkouškách karbonátů chráníme esteticky zajímavé krystalové tvary. 
    The fact that many minerals dissolve in water or in different acids may be used as an aid in their identification. For instance, rock salt and chalcanthite dissolve readily in water, whereas other minerals dissolve slowly. However, most minerals, are completely insoluble in water.
Many minerals, however, are soluble in acids. In cold dilute hydrochloric acid (HCl), calcite dissolves with effervescence, whereas other minerals of similar appearance, such as dolomite, remain unchanged.
Infield workonly dilute acids may be used. In testing their reaction with carbonates care must be taken to avoid damaging good crystals.
 
mineralos.cz
 
Home  |   Příručka-Manual
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright