logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Jiné vlastnosti
Other properties

 
  Při práci v terénu si můžeme všimnout i dalších vlastností, které souborně označujeme jako fyziologické. Např. některé z nerostů rozpustných ve vodě můžeme identifikovat podle chuti. Halit má chuť slanou, epsomit hořkou ap. Pozor - některé rozpustné minerály jsou jedovaté, např. witherit. Čichem se dají identifikovat nerosty s charakteristickým zápachem, který je doprovází při opracování nebo po mírném zahřátí. Sirný zápach vydávají např. síra a některé sulfidy - pyrit a markazit, česnekový zápach sloučeniny arzenu - arzenopyrit aj. Některé nerosty, zejména s nižší tvrdostí, se vyznačují na omak drsností (kaolinit), jiné jsou mastné (mastek). Zkušený praktik může rozlišit minerály i podle tepelné vodivosti dotykem na citlivou část pokožky, např. na čelo. Brusiči takto zcela bezpečně poznají některé drahé kameny od imitací.     In field work, other properties of minerals, called physiological properties, become apparent. Minerals soluble in water, such as rock salt, epsomite and others, have a characteristic taste, being respectively saline and bitter. However, some soluble minerals such as witherite, are poisonous. Some minerals can be identified by the characteristic odour particularly when heated or rubbed, eg sulphur and some sulphides such as pyrite or marcasite produce an odour of sulphur, while arsenopyrite gives off a garlicky smell.
Some minerals, especially those of low hardness such as kaolinite, feel rough; others (eg talc) feel greasy and smooth. An experienced mineralogist can distinguish minerals according to their heat conductivity, for instance, feeling them against hisforehead. Experienced stone polishers are able to distinguish real gemstones from glass imitations in this way.
 
mineralos.cz
 
Home  |   Příručka-Manual
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright