logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Jiné znaky soudržnosti
Other physical properties  dependent upon cohesion

  Vedle štěpnosti a lomu vykazují některé nerosty ještě další znaky soudržnosti. Hovoříme např. o minerálech kujných, které lze kladívkem rozklepat až na plech (např. měď, zlato), měkkých, které se úderem rozpadávají na jemný prášek (např. aluminit, mastek), a kruchých neboli křehkých, drobivých, které se po úderu rozletují ve formě úlomků (např. pyrit, křemen). Tenké lupínky slíd, které se dají ohýbat a po povolení tlaku se opět vracejí do původní polohy, řadíme k minerálům pružným. Jiné minerály, např. sádrovec, chlority nebo kujné nerosty, se po ohnutí již do své původní polohy nevracejí. Takové minerály nazýváme ohebné. Podle pružnosti lze např. velmi dobře rozlišit pružné slídy od chloritů.     Apart from cleavage and fracture, some minerals show further properties of cohesion. Ductile or malleable minerals, such as native metals, can be flattened by hammering into thin plates, eg copper and gold. Soft minerals such as aluminite and talc split into powder under a hammer blow, while brittle minerals, such as pyrite and quartz, crumble into small fragments when struck. A thin plate of mica can be bent, and if the pressure is removed it returns to its original shape. Such minerals are called elastic. Others, such as gypsum, chlorites, or ductile minerals do not spring back to their original position; they are called flexible. On the basis of these properties we can easily distinguish between suitable specimens of the elastic micas and the flexible chlorites.
 
mineralos.cz
 
Home  |   Příručka-Manual
 
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright