logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Instalace na podstavečky
Installation on the pedestals

 Pokud je vzorek dostatečně velký, lze jej instalovat přímo na podstaveček.  If the specimen is large enough, it can be installed directly on the pedestal.
 
 Toto je příklad vhodné instalace menšího vzorku na pomocný podstaveček, který nám dodá chybějící hmotu a tak i menší exponát působí vyváženě.  This is example of good installation of a smaller specimen on an auxiliary pedestal, which provide us with missing substance and so even a small exhibit look well balanced.
 
 Příklad instalace volných krystalů na podstavečky. Přichycení je provedeno speciálním tmelícím voskem.  Example of installation of free crystals on the pedestals. The tack is made with special wax.
 
 Instalace velmi malých volných krystalů je již problém. Bývá provedeno speciání skleněnou mističkou. Stejně to ale není jaksi ono a osobně by jsem se této instalaci malých vzorků ve vitrině vyhnul.  Installation of very small free crystals is a problem. It's usualy made using special glass plate. Still it isn't so nice and I would rather evade installation of such a small specimens to the exhibition case.
 

mineralos.cz
Home | Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright