logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Sbírková skříň
A cupboard for  the collection

 
S rozrůstajícím se počtem nerostů je časem nezbytno pořídit si sbírkovou skříň, která je pro minerály nejspolehlivějším místem úschovy. Společným znakem těchto skříní je solidní, pevný dobře vyschlý materiál, mají pevnou, solidní konstrukci, neboť jsou vystaveny stálému značnému tlaku materiálu, který je v nich uložen. Dveře jsou pokud možno dobře utěsněny proti vnikání prachu. Ve skříni jsou zásuvky s lepenkovými krabičkami s minerály. Nejhořejší zásuvka by neměla být výše než 140 cm od země, aby po otevření skříně byla dobře přístupná a nebylo třeba manipulovat celou zásuvkou mimo skříň. skrin As the number of our minerals increases, we have to furnish a special cupboard for the safe keeping of the species. It should be of firm construction and be built from a well-dried material - the minerals are rather heavy! The cupboard should be at the samen time tight-fitting to protect the samples of dust. The minerals are places in the drawers in individual carton boxes. The upper drawer should be at the high 140 cm maximally to permit easy manipulation after opening, without removing of the drawer the cupboard.
 
 
Foto Osvald Petr
Zásuvka sbírkové skříně s minerály v krabičkách.
A drawer of the cupboard with mineral in boxes.
 
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright