logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Pracovní uložení nerostů
The preliminary deposition of mineral samples

 
Donesené nerosty z lokality je třeba řádně umýt a každý vzorek opatřit lokalitním lístkem s vyplněným datem sběru a lokalitou, údaj "minerál" na etiketce není zatím podstatný, neboť lokalizací je odstraněno nebezpečí záměny (lokality) a o nic jiného nám prozatím nejde. Takto opatřený minerál můžeme nyní vložit do zásobní bedny. Ty uložíme tak, aby nerosty již byly chráněny před prachem, vlhkem, suchem, světlem a výkyvy teplot. Jen takové uložení splňuje všechny obecné předpoklady náležité ochrany nerostů. Minerály v nich mohou být uspořádány zcela libovolně, avšak každý nerost musí být chráněn před otěrem v samostatné krabičce, nebo alespoň řádně zabalen v papíru včetně etiketky.   The minerals discovered at the locality should be at home washed substantially and each sample must be provided wit a label stating the date of the collection and le exact locality. There is not necessary to put the name of the mineral, it is quite sufficient to indicate the locality and this descriptions prevents the confusion. So fashioned material may be deposited in a suitable store box. These boxes shoul be protected from dust, moisture, light, and changes of temperature. Only then are the minerals protected. Of course, aech sample must be protected wrapped in paper, or in a small box (together with the label) to prevent the scrapes and other mechanical damages.
 
krabice
 
Foto Osvald Petr 2002
Příklad uložení minerálů
 
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright