logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Formátování vzorků minerálů
Formating of the samples

 
 Již na lokalitě musíme ze získaného materiálu vybrat vzorky s nejvhodnějšími partiemi a upravit je alespoň přibližně do požadovaného formátu. V Čechách uznáváme tyto formáty minerálů (seřazeno od nejmenších po velké):
  • Micromounty- 28×28×22 mm
  • Malá krabička- 40×60 mm
  • Střední krabička- 60×90 mm
  • Velká krabička- 100×140 mm (lze považovat již za vitrinkový formát)
  • Muzejní- všechny větší formáty
Minerály se v přírodě vyskytují v různých velikostech a proto omezit se jen na některý z formátů je ošidné. Mnohé nerosty tvoří krystalky maximálně kolem 1 mm a proto formátovat takový vzorek do velkého rozměru je plýtváním místa ve sbírce a ani estetický dojem nebude nejlepší.  Takový vzorek upravíme do některého z malých formátků, (60×40, MM) tam takový nerost vynikne. Naproti tomu minerál který tvoří krystaly velké kolem 50 mm velké těžko opracujeme do malého formátku - musíme se rozhodnout pro větší, přiměřený vzorek. (60×90 mm a větší)
   We have already at the locality to select from the discovered material the suitable samples with nice examples of the mineral species and to formate them partially to the necessary size. In Bohemia, the following sizes (formates are common, starting with the smallest ones):
  • Micromounts- 28×28×22 mm
  • Small boxes- 40×60 mm
  • Medium boxes- 60×90 mm
  • Big boxes- 100×140 mm (it may be considered as an exposition formate)
  • Musaum formate- all bigger size
The minerals occure in the nature in quite different sizes, so it is problematical to take up just one size. Some minerals from crystals of the size maximally 1mm, so to keep this species as a big formate is unreasonable,it is just vasting of space and the esthetical effect is also not the best. Such samples should be formated to smaller size (40×60 mm, MM). On the contrary, the mineral species with crystals of the size 50 mm are unsitable for formating to small formates, we have to choice some of the bigger ones. (60×90 mm, or bigger).
 

Při formátování dbáme také na to, abychom vzorek získali s podložkou,
nebo ostatními doprovodními nerosty (v paragenezi)!

The formating of the sample should preserve some part of the bed,
as well as the principal accompaning minerals of the paragenesis.

 
 Toto pravidlo je velmi důležité! Vysvětlím proč.
Je to z estetického hlediska, kdy podložka vyzdvihne a zdůrazní formu. Přirovnat to lze k obrazu, který se dnes také kreslí podle určitých pravidel (kompozice) jelikož je zjištěho, že působí na pozorovatele příjemným dojmem. Také sochy mají podstavce, proč asi?
Často také daleko snadněji určíme lokalitu, aniž bychom viděli lokalitní lístek. Pomůže nám při hledání nerostu tím, že ukazuje v jaké hornině, žíle nebo nerostu je tento minerál. A jde i o tradici a zásady. Ovšem pokud je nelezený minerál již bez podložky, tak je bez. S tím již nelze nic dělat. Ostatně řada nerostů se vyskytuje volných (v jílu, tufu....).
   This is very important from the esthetical point of view. The pictures are painted also following some composition rules to get the best effect. The statues also have a pedestal - why?
This help us to establish the locality even without looking at the label. We see the kind of the rock material, the ore vein, and other details of the occurence. It is also a very good tradition amd general principle of presentation. Of course, sometimes we get our mineral sample without supporting rock and we cannot do anything with it, ans some minerals occure free in clay, etc.
 
Také se nám často okamžitě nepodaří přesně určit nerosty, to můžeme udělat i mnohem později.   Sometimes we are unable to identify exacly the discovered minerals, but we can do it later.
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright