logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Etiketa
The  Label

 
 Toto je ukázka historické etiketky. Byla napsána někdy po roce 1937 a splňuje všechny i dnešní požadavky. stará etiketka  This is an example of a historical label, written sometimes after 1937. It complies with all contemporary requirements.
 
etiketka
 Typů dnešních etiketek je celá řada, většinou se jedná o lístek z tužšího papíru,  který je z jedné strany potištěn.    At the present time, there are available many types of labels.
 
moje etiketka
 Pro mne ideální typ etiketky má rozměry 50x33 mm. V levém horním rohu se uvádí rok sběru, v pravém inventární číslo. V prostřední části jsou údaje o lokalitě, a ve spodní části název nerostu.     They are usually printed at one side of a carton, their preferend size is 50x33 mm. The left upper corner shows the year of collection, the right one - the inventary number. The central part contains data about the locality, the lowest patr shows the name mineral of the species.
 
etiketka
Toto uspořádání pokládám za ideální, jelikož etiketka je uložena pod minerálem v levém  spodním rohu krabičky a vlastní nerost většinou odkrývá rohy a tím je údaj "minerál" čitelný, i bez manipulace s nerostem.
Z rubu je etiketka čistá. Zde je možno psát  poznámky, například:
- způsob získání (vlastní sběr, koupě, výměna, od koho?.....)
- cena (náklady na nerost, ......)
- přesnější popis (umístění na vzorku.....)
- určení (jak, kým ...)
- chemický vzorec
   This arrangement I consider the most suitable. The label is kept below the mineral sample in the left low corner, being not covered completely by the sample,so its name remains quite visible even without taking out of the mineral.
The free reverse of the label may be used for notes about the way of acquisition (collection, purchase, exchange), the price (expenses), the detailed description of the paragenesis, the data about the determination (how and by whom), event. the chemical formula.
 
 

  Štítek micromountů


 Toto se týká pouze klasických formátů, u malých vzorků micromountů (MM) je lokalitní lístek nepoužitelný. Tam se používají dva  samolepicí štítky umístěné na stěnách krabičky.
1. štítek je umístěn na boční straně hlubokého víčka.
2. štítek je ve spodní straně  krabičky na jejím dně z vnitřní strany krabičky.
Jakékoliv jiné umístění etiketek není ideální. 
 

  The labels for micromounts


 For the small MM we cannot use the mentioned above labels. In this case, we use two small self-andhesive labels, attached to the MM box. One of them is attached to the side wall of the deep cap, the other one to the interior of the bottom of the box. Any other way I consider not very suitable.
MMstitek
 
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright