logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Délka sběrných cest
The duration of the colletion trips

 
graf efektivity
 
 Na kolik dní jet na minerály? V grafu jsou vyznačeny na horizontální ose jednotlivé dny, a na vertikální efektivnost (čím je sloupec vyšší tím je výhodnost větší).    For how many days to set out for minerals? The graph shows the effectivity of the consequent days of the trip. Thi hight of the columns indicates the effectivity.
 
 
2-6
 Nejefektnější jsou akce dlouhé 2 – 6 dnů. A to zejména proto, že celkové náklady na cestu, její délka (času) je přiměřená času který strávíme na lokalitě.    The most profitable trips are those organized for 2 - 6 days. The travel expenses are reasonable to the time we can spend at the desired locality.
 
 
1
 Kratší akce nejsou sice efektivní (příprava je téměř stejná jako na delší akci, relativně dlouhá doba cesty k vlastnímu pobytu na lokalitě), ale jsou operativní a lze je doporučit. Nevýhodné je finanční hledisko.    The sort trips are not so effective - the preparations require almost the same time, as for the longer rtips, much time is spent by travel to the locality. Therefore they are more expensive, but theyvery good results.
 
 
1-12
 Delší akce než 6 dní pokud se nejedná  vysloveně o expedici již nejsou efektivní, jelikož nelze udržet vysoké tempo a soustředění po více dní - je nutno zařazovat relaxační činnosti, které jsou sice nutné, ale vytrácí se hlavní cíl. Sběr minerálů. Nelze již detailně plánovat. Nedoporučuji.     Very long trips (duration 6 and more days) appear less effective (of course, with exception of special expeditions. It is rather difficult to maintain the concentration for such a long time we have to relax, etc., and therefore the principal concern - collection of minerals - steps aside.
 
 Musím upozornit, že tyto závěry se týkají vysloveně pro mojí oblast (střední Evropa). Ten kdo má lokality velmi vzdálené (např.2 a více dnů ) si musí určit vlastní kritéria.    I have done these conclusions for our region of central Europe. For other territories, where the mineral localities are very distant, the evaluation may be different.
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright