logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Budování sbírky
Building of the mineral collection

 
Sbírka minerálů je systematické výběrové shromažďování nerostů. Je-li sběr počátkem sběratelovy radosti, budování sbírky je jejím vyvrcholením. Teprve skutečná sbírka nám dává představu o pestrosti a kráse minerálů, odhaluje nám nejrůznější zajímavosti a je současně ukazatelem, kam až jsme pokročili. Skutečnou sbírku je však nutno budovat již podle zcela přesných, všeobecně uznávaných zásad a pravidel.   The mineral collection is a systematic selective assembly of minerals. While the search affords the first pleasure to the collector, then the building of the collection represents the height of his activities. The building of a real collection should follow several exact and generaly respected principles.
 

Do sbírky patří jen určené nerosty!
The collection should include identified minerals only!

Tuto zásadu je třeba dodržovat a oddělit určený  materiál ve sbírce, určený materiál v depozitáři a  neurčené minerály. Není žádná ostuda mít neučené nerosty - pokud jsou odděleny. Je to dobrý námět na diskusi s kolegou sběratelem.   We should therefore to keep the well identified material aside from the non-identified minerals and from the store. It is not shame to keep non-identified minerals, but they should deposited aside. They represent a good material for discussions with friends and further studies.
 

Sbírka je vědecký dokladový materiál!
A mineral collections represents a scientific evidence!

I takto lze definovat sbírku, která má své typické rysy, odlišné od třeba početného, avšak dosud neklasifikovaného materiálu. V takto definované sbírce má estetické hledisko druhotnou funkci a řadě sběratelů to naprosto vyhovuje.   This is also a definition of a collection, which is quite different from an accumulation (even very extensive) of yet non classified material. In scientific collection, the aesthetical point of view is less important, but many collectors perfer this approach and they get good complacence.
 
Velkou inspirací nám může být například instalace nerostů v Národním Muzeu v Praze, kde se můžeme obdivovat nejenom krásným nerostům, ale také příkladnému formátování a velice vkusné instalaci minerálů.   For the organization of our collection, we can gather great inspiration from the arrangement of mineral collections at the National Museum in Prague, where we can admire not onty the beauty of the minerals, but also the fine trimming of the individual species and a very tasteful general installation.
 
 
Foto Osvald Petr 2002
Expozice nerostů Národního Muzea v Praze.
Part of the mineral exposition at the National Museum in Prague.
 
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright