logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz

Berle


Only Czech version!
 
 Problémem vyhledávání dat o minerálech na inernetu může být zadávání názvů v angličtině. Často nevíme jak ten který minerál správně napsat. Jelikož pokud hledáme něco o např. Auripigmentu a napíšeme "Auripigment", (anglicky je to však "Orpiment"!) dostaneme se tak leda do ...nikam a dále ne. Sepsal jsem proto malý seznámek (asi 600 položek) který by mohl pomoci pro začátek... Každý si může doplňovat a upravovat tento seznam dle libosti.
V prvním pozici je český název, v druhé - anglický, třetí -anglické poznámky (typu - synonyma, skupiny, variety..... ), čtvrté je dtto ale česky.

Proč jsem to nazval berle...Je to proto, že ve svém počítači mám složku "Berle" kam ukládám vše, co mi nějak pomáhá a ulehčuje. Tak na její počest.
 
 
Adamín.............Adamite
Adulár.............Adularia.............(Orthoclase variety - Feldspar group) 
Ag-amalgámy........Amalgam Ag...........(Kongsbergite, Moschellandsbergite)......(kongsbergit, moschellandsbergit)      
Achát..............Agate................(Chalcedony variety)..........(varieta chalcedonu)   
Achroit............Achroite.............(Elbaite variety).............(odrůda elbaitu)     
Akantit-argentit...Acanthite-Argentite..(Silver glance)	     
Akmit..............Acmite...............(Aegirine - Pyroxene group)	  
Aktinolit..........Actinolite...........(Amphibole group)	      
Akvamarín..........Aquamarine...........(Beryl variety)...............(odrůda berylu)      
Alabandin..........Alabandite...........(Manganblende)	     
Albit..............Albite...............(Feldspar group)	 
Alexandrit.........Alexandrite..........(Chrysoberyl variety).........(odrůda chryzoberylu)      
Allanit............Allanite.............(Orthite).....................(orthit)       
Allemontit.........Allemontite		           
Almandin...........Almandine............(Granet variety)..............(odrůda granátu)          
Alofán.............Allophane	
Altait.............Altaite	
Aluminit...........Aluminite		
Alumohydrokalcit...Alumohydrocalcite		 
Alunit.............Alunite..............(Alum stone)
Alunogen...........Alunogen.............(Keramohalite)	   
Amazonit...........Amazonite............(Amazon stone - Microcline variety, Feldspar group).....(varieta mikroklínu)        
Amblygonit.........Amblygonite		  
Ametyst............Amethyst.............(Quartz variety)...............(odrůda křemene)
Amfibol............Amphibole............(Common and basaltic hornblende)
Amianit............Amianthus............(Actinolite variety - Amphibole group).....(odrůda aktinolitu)
Analcim............Analcime
Anatas.............Anatase
Andalusit..........Andalusite
Andezin............Andesine.............(Feldspar group)
Andradit...........Andradite............(Granet variety)...............(odrůda granátu)
Anglesit...........Anglesite............(Lead spar, Lead vitriol)
Anhydrit...........Anhydrite
Ankerit............Ankerite.............(Brown spar)	
Annabergit.........Annabergite..........(Nickel bloom)	
Anortit............Anorthite............(Feldspar group)	
Antigorit..........Antigorite		
Antimon............Antimony
Antimonit..........Stibnite.............(Antimonite, Antimony glance, Grey antimony)	
Antlerit...........Antlerite		
Antofylit..........Anthophyllite........(Amphibole group)	
Apatit.............Apatite		
Apofylit...........Apophyllite		
Aragonit...........Aragonite		
Arfvedsonit........Arfvedsonite.........(Amphibole group)	
Artinit............Artinite		
Arzen..............Arsenic		
Arzenopyrit........Arsenopyrite.........(Arsenical pyrite, Mispickel)	
Ascharit...........Ascharite		
Astrofylit.........Astrophyllite		
Atacamit...........Atacamite		
Augit..............Augite...............(Pyroxene group)	
Aurichalcit........Aurichalcite		
Auripigment........Orpiment		
Autunit............Autunite.............(Lime uranite)	
Aventurin..........Aventurine...........(Quartz variety)...............(odrůda křemene)
Axinit.............Axinite		
Azurit.............Azurite..............(Chessylite, Blue carbonate of copper)	
Babingtonit........Babingtonite		
Baryt..............Barite...............(Heavy spar)...................(těživec)	
Barytokalcit.......Barytocalcite		
Bastnäsit..........Bastnäsite		
Bavenit............Bavenite		
Bayldonit..........Bayldonite		
Bazzit.............Bazzite		
Benitoit...........Benitoite		
Berthierit.........Berthierite		
Bertrandit.........Bertrandite		
Beryl..............Beryl		
Berzelianit........Berzelianite		
Betafit............Betafite		
Beudantit..........Beudantite		
Bieberit...........Bieberite		
Bindheimit.........Bindheimite		
Biotit.............Biotite...............(Iron mica, Micaceous iron ore)
Bismit.............Bismite
Bismut.............Bismuth
Bismutin...........Bismutite
Bixbyit............Bixbyite
Boehmit............Boehmite		
Boleit.............Boleite		
Boracit............Boracite		
Borax..............Borax.................(Tincal)	
Bornit.............Bornite		
Botryogen..........Botryogen		
Boulangerit........Boulangerite		
Bournonit..........Bournonite............(Wheel ore, Endellionite)	
Brannerit..........Brannerite		
Braunit............Braunite		
Bravoit............Bravoite..............(Pyrite variety)	
Brazilianit........Brazilianite		
Brochantit.........Brochantite		
Bronzit............Bronzite..............(Pyroxene group)	
Brookit............Brookite		
Brucit.............Brucite		
Bukovskýit.........Bukovskyite		
Byssolit...........Byssolite......(Actinolite or tremolite variety - Amphibole group)....(odrůda aktinolitu nebo tremolitu)
Bytownit...........Bitownite.............(Feldspar group)	
Cabrerit...........Cabrerite.............(Annabergite variety)	
Calaverit..........Calaverite		
Caledonit..........Caledonite		
Carnallit..........Carnallite		
Carnotit...........Carnotite		
Celestin...........Celestine		
Celsián............Celsian...............(Feldspar group)	
Cerusit............Cerussite.............(White lead ore)	
Cervantit..........Cervantite		
Cinabarit..........Cinnabar............................................(rumělka)
Cinvaldit..........Zinnwaldite...........(Lithionite)	
Citrín.............Citrine...............(Quartz variety)..............(odrůda křemene)
Clausthalit........Clausthalite		
Colemanit..........Colemanite		
Coloradoit.........Coloradoite		
Columbit...........Columbite		
Connellit..........Connellite		
Copiapit...........Copiapite		
Coquimbit..........Coquimbite		
Cordierit..........Cordierite............(Dichroit).....................(dichroit)
Cornwallit.........Cornwallite...........(Erinite)	
Cosalit............Cosalite		
Covelin............Covelline.............(Indigo copper)	
Cristobalit........Cristobalite		
Cummingtonit.......Cummingtonite.........(Amphibole group)	
Curit..............Curite		
Cyrilovit..........Cyrilovite		
Čermíkit...........Tschermigite..........(Ammonium alum)	
Danburit...........Danburite		
Dannemorit.........Dannemorite...........(Mn variety of cummingtonite - Amphibole group)	
Datolit............Datolite		
Dawsonit...........Dawsonite		
Delessit...........Delessite.............(Chamosite variety)............(odrůda chamositu)
Delvauxit..........Delvauxite		
Démantoid..........Demantoid.............(Andradite variety)............(odrůda andraditu)
Descloizit.........Descloizite		
Devillin...........Devilline.............(Herrengrundite)	
Diaboleit..........Diaboleite		
Diadochit..........Diadochite		
Diaforit...........Diaphorite		
Diamant............Diamond		
Diaspor............Diaspore		
Dickit.............Dickite		
Diopsid............Diopside..............(Pyroxene group)	
Dioptas............Dioptase		
Dolomit............Dolomite		
Domeykit...........Domeykite		
Drahý opál.........Precious opal.........(Opal variety).................(odrůda opálu)
Dravit.............Dravite		
Dřevitý opál.......Wood opal.............(Opal variety).................(odrůda opálu)
Dumortierit........Dumortierite		
Dyskrazit..........Dyscrasite		
Edingtonit.........Edingtonite		
Elbait.............Elbaite		
Emplektit..........Emplectite		
Enargit............Enargite		
Enstatit...........Enstatite.............(Pyroxene group)	
Epidot.............Epidote		
Epistilbit.........Epistilbite		
Epsomit............Epsomite..............(Bitter salt)	
Erytrín............Erythrite.............(Cobalt bloom)	
Eudialyt...........Eudialite		
Euchroit...........Euchroite		
Euklas.............Euclase		
Euxenit............Euxenite		
Evansit............Evansite		
Evenkit............Evenkite		
Farmakolit.........Pharmacolite		
Farmakosiderit.....Pharmacosiderite......(Cube ore)	
Fassait............Fassaite..............(Augite variety - Pyroxene group)	
Fenakit............Phenakite		
Ferberit...........Ferberite		
Ferrimolybdit......Ferrimolybdite		
Ferrinatrit........Ferrinatrite		
Fibroferrit........Fibroferrite..........(Stypticite)	
Flogopit...........Phlogopite		
Fluorit............Fluorite..............(Fluor spar)	
Fosfofylit.........Phosphophyllite		
Fosfosiderit.......Phosphosiderite.......(Metastrengite)...............(metastrengit)
Fosgenit...........Phosgenite............(Horn lead)	
Franckeit..........Franckeite		
Franklinit.........Franklinite		
Fuchsit............Muscovite.............(Muscovite variety)...........(varieta muskovitu)
Gahlenit...........Gahlenite		
Gahnit.............Gahnite...............(Zn-spinel)...................(Zn-spinel)
Galenit............Galena................(Lead glance, Blue lead)	
Galenobismutit.....Galenobismutite		
Garnierit..........Garnierite............(Noumeaite)...................(noumeait)
Garronit...........Garronite		
Gaylussit..........Gaylussite............(Natrocalcite)................(natrokalcit)
Germanit...........Germanite		
Gersdorffit........Gersdorffite..........(Grey nickel pyrites, Nickel glance)	
Gibbsit............Gibbsite..............(Hydrargyllite)...............(hydrargillit)
Gismondin..........Gismondite		
Glaukofán..........Glaucophane...........(Amphibole group)	
Gmelinit...........Gmelinite		
Goethit............Goethite..............(Needle ironstone, Acicular iron ore).........(sametka)
Goshenit...........Goshenite.............(Beryl variety)...............(odrůda berylu)
Goslarit...........Goslarite		
Goyazit............Goyazite..............(Hamlinite)...................(hamlinit)
Grafit.............Graphite..............(Plumbako, Black lead)	
Graftonit..........Graftonite		
Granát.............Granat group		
Greenockit.........Greenockite		
Grossular..........Grossularite..........(Granet variety)..............(odrůda granátu)
Gudmundit..........Gudmundite		
Halit..............Halite................(Rock salt)...................(kamenná sůl)
Halloyzit..........Halloysite		
Harmotom...........Harmotome		
Hauerit............Hauerite		
Hausmannit.........Hausmannite		
Haüyn..............Hauyne		
Hedenbergit........Hederbergite..........(Pyroxene group)	
Hedyfán............Hedyphane.............(Mimetite variety)	
Heliodor...........Heliodor..............(Beryl variety)..............(odrůda berylu)
Heliotrop..........Heliotrope............(Chalcedony variety).........(varieta chalcedonu)
Helvín.............Helvite		
Hematit............Hematite..............(Iron glance, Iron mica)	
Hemimorfit.........Hemimorphite..........(Calamine, Galmei, Zinc silicate)	
Hercynit...........Hercynite		
Hesonit............Hessonite.............(Granet variety).............(odrůda granátu)
Hessit.............Hessite...............(Telluric silver)	
Heulandit..........Heulandite............(Lamellar zeolite)	
Hexahydrit.........Hexahydrite		
Heyrovskýit........Heyrovskyite		
Hiddenit...........Hiddenite.............(Spodumene variety)..........(odrůda spodumenu)
Hodrušit...........Hodrushite		
Hopeit.............Hopeite		
Hübnerit...........Hübnerite		
Hyacint............Hyacinth..............(Zircon variety).............(odrůda zirkonu)
Hyalit.............Hyalite...............(Glassy opal, opal variety)..(skelný opál, odrůda opálu)
Hyalofán...........Hyalophane............(Feldspar group)	
Hydrofán...........Hydrophane............(Opal variety)...............(odrůda opálu)
Hydromagnezit......Hydromagnesite		
Hydrozinkit........Hydrozincite..........(Zinc bloom)	
Hypersten..........Hypersthene...........(Pyroxene group)	
Chabazit...........Chabazite		
Chalcedon..........Chalcedony............(Cryptocrystalline variety of quartz).....(kryptokrystalická odrůda křemene)
Chalkantit.........Chalcanthite..........(Copper vitriol, Blue vitriol)	
Chalkofylit........Chalcophyllite		
Chalkopyrit........Chalcopyrite..........(Copper pyrites)	
Chalkostibit.......Chalcostibite.........(Wolfsbergite)	
Chalkozin..........Chalcocite............(Copper glance)	
Chamosit...........Chamosite		
Chapmanit..........Chapmanite		
Chiastolit.........Chiastolite...........(Andalusite variety)........(odrůda andalusitu)
Chloantit..........Chloanthite...........(White nickel)	
Chlorargyrit.......Chlorargyrite.........(Horn silver)	
Chloritoid.........Chloritoid		
Chlority...........Chlorites.............(group of minerals).........(skupina minerálů)
Chondrodit.........Chondrodite		
Chromdiopsid.......Chrome diopside.......(Diopside variety - Pyroxene group)........(odrůda diopsidu)
Chromit............Chromite..............(Chromic iron, Chrome iron ore)	
Chryzoberyl........Chrysoberyl		
Chryzokol..........Chrysocolla		
Chryzolit..........Chrysotile		
Chryzolit..........Chrysolite............(Olivine variety)...........(odrůda olivínu)
Chryzopras.........Chrysoprase...........(Chalcedony variety)........(varieta chalcedonu)
Ianthinit..........Ianthinite		
Idrialin...........Idrialine		
Ilmenit............Ilmenite..............(Titanoferrite)	
Ilvait.............Ilvaite...............(Lievrite)..................(liévrit)
Inderit............Inderite		
Indigolit..........Indicolite............(Elbaite variety)...........(odrůda elbaitu)
Inezit.............Inesite		
Inyoit.............Inyoite		
Jadeit.............Jadeite...............(Pyroxene group)	
Jakobsit...........Jacobsite		
Jamesonit..........Jamesonite		
Jantar.............Amber.................(Succinite)
Jargon.............Jargon................(Zircon variety)............(odrůda zirkonu)
Jarosit............Jarosite		
Jaspis.............Jasper................(Chalcedony variety)........(varieta chalcedonu)
Jeremejevit........Jeremejevite		
Jodargyrit.........Iodargirite...........(Iodyrite)	
Johannsenit........Johansenite...........(Pyroxene group)	
Jordanit...........Jordanite		
Kainit.............Kainite		
Kakoxen............Cacoxenite............(Kakoxen)	
Kalcit.............Calcite...............(Calc-spar, Iceland spar)	
Kalomel............Calomel...............(Horn quicksilver)	
Kammererit.........Kammererite		
Kampylit...........Campylite.............(Phosphomimetite, Mimetite variety)......(odrůda mimetezitu)
Kankrinit..........Cancrinite		
Kaolinit...........Kaolinite		
Karfolit...........Carpholite		
Karneol............Carnelian.............(Chalcedony variety)........(varieta chalcedonu)
Kasiterit..........Cassiterite...........(Tinstone)	
Kasolit............Kasolite		
Kašolong...........Cacholong.............(Chalcedony and opal variety)......(varieta chalcedonu a opálu)
Kermezit...........Kermezite.............(Red antimony, Pyrantimonite)	
Kernit.............Kernite		
Kieserit...........Kieserite		
Kleofán............Cleiophane............(A light-coloured varity of sphalerite)........(odrůda sfaleritu)
Klinochlor.........Clinochlore		
Klinoklas..........Clinoclase		
Klinoptiolit.......Clinoptilolite		
Klinozoisit........Clinozoisite..........(Epidote group)	
Kobaltin...........Cobaltine		
Kočičí oko.........Cat´s eye.............(Quartz variety)............(odrůda křemene)
Kornerupin.........Kornerupine...........(Prismatine)................(prizmatin)
Korund.............Corundum		
Krennerit..........Krennerite		
Krohnkit...........Krohnkite		
Krokoit............Crocoite..............(Red lead ore)	
Krokydolit.........Crocidolite...........(Riebeckite variety - Amphibole group)	
Kryolit............Cryolite		
Křemen.............Quartz		
Křišťál............Rock crystal..........(Quartz variety)............(odrůda křemene)
Kunzit.............Kunzite...............(Spodumene variety).........(odrůda spodumenu)
Kuprit.............Cuprite...............(Red oxide of copper)	
Kuprosklodowskit...Cuprosklodowskite.....(Jachimovite)	
Kutnahorit.........Kutnohorite		
Kyanit.............Kyanite...............(Disthene)..................(disten)
Kyanotrichit.......Cyanotrichite.........(Lettsomite)	
Kylindrit..........Cylindrite		
Labradorit.........Labradorite...........(Feldspar group)	
Lamprofylit........Lamprophyllite		
Langit.............Langite		
Laumontit..........Laumontite............(Fibrous zeolite)	
Lavendulan.........Lavendulane		
Lazulit............Lazulite..............(Blue spar)	
Lazurit............Lazurite..............(Lapis lazuli)..............(Lapis lazuli)
Leadhillit.........Leadhillite		
Legrandit..........Legrandite		
Lepidokrokit.......Lepidocrocite		
Lepidolit..........Lepidolite............(Lithium mica)	
Leucit.............Leucite		
Leukosafír.........Leucosapphire.........(Corundum variety)..........(odrůda korundu)
Libethenit.........Libethenite		
Limonit............Limonite..............(Brown hematite, Brown ironstone, Brown iron)	
Linarit............Linarite		
Linnéit............Linnaeite		
Lirokonit..........Liroconite		
Livingstonit.......Livingstonite		
Löllingit..........Löllingite		
Ludwigit...........Ludwigite		
Luzonit............Luzonite		
Magnetit...........Magnetite.............(Lodestone, Magnetic iron ore)	
Magnezioferit......Magnesioferrite		
Magnezit...........Magnesite.............(Bitter spar)	
Malachit...........Malachite		
Manganit...........Manganite.............(Brown magnese ore)	
Margarit...........Margarite		
Markazit...........Marcasite.............(Spear pyrites)	
Marmatit...........Marmatite.............(Fe sphalerite variety).....(Fe-odrůda sfaleritu)
Mastek.............Talc..............................................(Talek)
Měď................Copper		
Mechový achát......Moss agate............(Chalcedony variety)........(varieta chalcedonu)
Melanterit.........Melanterite...........(Copperas, Green vitriol)...(zelená skalice)	
Melilit............Melilite		
Melit..............Mellite		
Messelit...........Messelite		
Metaautunit........Meta-autunite		
Metacinabarit......Metacinnabar		
Metatorbernit......Metatorbernite		
Mezolit............Mesolite		
Miargyrit..........Miargyrite		
Mikroklín..........Microcline............(Feldspar group)	
Mikrolit...........Microlite		
Milarit............Milarite		
Millerit...........Millerite.............(Hair pyrites)	
Mimetezit..........Mimetite..............(Mimetesite)...............(mimetit)
Minium.............Minium................(Red oxide of lead)	
Minyulit...........Minyulite		
Mirabilit..........Mirabilite............(Glauber salt).............(Glauberova sůl)
Mixit..............Mixite		
Mléčný opál........Milk opal.............(Opal variety).............(odrůda opálu)
Modrý křemen.......Sapphire quartz.......(Quartz variety)...........(odrůda křemene)
Molybdenit.........Molybdenite...........(Molybdic ochre)	
Monazit............Monazite		
Montmorillonit.....Montmorillonite		
Mordenit...........Mordenite.............(ptilolit)
Morenosit..........Morenosite............(Nickel vitriol)	
Morganit...........Morganite.............(Beryl variety)............(odrůda berylu)
Morion.............Morion................(Quartz variety)...........(odrůda křemene)
Mottramit..........Mottramite		
Mullit.............Mullite		
Muskovit...........Muscovite.............(Common mica)	
Nagyagit...........Nagyagite.............(Black tellurium)	
Nakrit.............Nacrite		
Natrit.............Natron		
Natrojarosit.......Natrojarosite		
Natrolit...........Natrolite.............(Fibrous zeolite)	
Nefelin............Nepheline		
Nefrit.............Nephrite..............(Actinolite variety - Amphibole group)......(odrůda aktinolitu)
Nemalit............Nemalite		
Neptunit...........Neptunite		
Nigerit............Nigerite		
Nikelín............Niccolite.............(Arsenical nickel)	
Nikl...............Nickel		
Niobit.............Niobite...............(synonym of Columbite)	
Nitronatrit........Nitratite.............(Nitronatrite)	
Nontronit..........Nontronite		
Nosean.............Nosean		
Obecný opál........Common opal...........(Opal variety)...........(odrůda opálu)
Ohnivý opál........Fire opal.............(Opal variety)...........(odrůda opálu)
Okenit.............Okenite		
Oligoklas..........Oligoclase............(Feldspar group)	
Olivenit...........Olivenite		
Olivín.............Olivine...............(Peridot, Chrysolite)....(peridot)
Onyx...............Onyx..................(Chalcedony variety).....(varieta chalcedonu)
Opál...............Opal		
Ortoklas...........Orthoclase............(Feldspar group)	
Otavit.............Otavite		
Palygorskit........Palygorskite		
Papagoit...........Papagoite		
Pararammelsbergit....Pararammelsbergite		
Pearceit...........Pearceite		
Pektolit...........Pectolite		
Pennin.............Pennine		
Pentlandite........Pentlandite		
Periklas...........Periclase		
Perovskit..........Perovskite		
Petalit............Petalite		
Petzit.............Petzite		
Phillipsit.........Phillipsite..........(Cross stone)	
Pickeringit........Pickeringite		
Piemontit..........Piedmontite..........(Manganiferous epidote)..(Mn odrůda epidotu)
Pisanit............Pisanite.............(Melanterite variety)....(odrůda melanteritu)
Plagioklasy........Plagioclase..........(common name for Na-Ca feldspars)...(společný název pro Na a Ca živce)
Plagionit..........Plagionite		
Planchéit..........Planchéite		
Platina............Platinum		
Plattnerit.........Plattnerite		
Plazma.............Plasma...............(Chalcedony variety).....(varieta chalcedonu)
Pleonast...........Pleonaste............(Spinel variety)	
Plumbogumit........Plumbogumite		
Plumbojarosit......Plumbojarosite		
Polianit...........Polianite............(Pyrolusite variety).....(odrůda pyrolusitu)
Polucit............Pollucite............(Zeolite group)	
Polybasit..........Polybasite		
Polyhalit..........Polyhalite		
Posnjakit..........Posnjakite		
Powellit...........Powellite		
Prasem.............Prase................(Chalcedony variety).....(varieta chalcedonu)
Prasopál...........Prase opal...........(Opal variety)...........(odrůda opálu)
Prehnit............Prehnite		
Priceit............Priceite.............(Pandermite).............(pandermit)
Proustit...........Proustite............(Light red silver ore)	
Prozopit...........Prosopite		
Pseudobrookit......Pseudobrookite		
Pseudomalachit.....Pseudomalachite		
Psilomelan.........Psilomelane		
Pumpellyit.........Pumpellyite		
Purpurit...........Purpurite		
Pyknit.............Picnite..............(Topaz variety)..........(odrůda topazu)
Pyrhotin...........Pyrrhotite...........(Magnetic pyrites)	
Pyrit..............Pyrite...............(Sulphuric pyrite, Iron pyrite)	
Pyrofanit..........Pyrophanite		
Pyrofylit..........Pyrophyllite		
Pyrochlor..........Pyrochlore		
Pyroluzit..........Pyrolusite		
Pyromorfit.........Pyromorphite.........(Green lead ore)	
Pyrop..............Pyrope...............(Granet variety).........(odrůda granátu)
Pyrostilpnit.......Pyrostilpnite........(Fire blende)	
Pyroxmangit........Pyroxmangite		
Pyryrgyrit.........Pyrargyrite..........(Dark red silver ore)	
Quenstedtit........Quenstedtite		
Rammelsbergit......Rammelsbergite		
Ramsayit...........Ramsayite............(Lorenzite)..............(lorenzit)
Ramsdellit.........Ramsdellite		
Realgar............Realgar		
Reniérit...........Renierite		
Riebeckit..........Riebeckite...........(Amphibole group)........(alkalický amfibol)
Ripidolit..........Ripidolite		
Rodochrozit........Rhodochrosite........(Manganese spar)	
Rodonit............Rhodonite............(Manganese spar)	
Roméit.............Romeite..............(Antimony ochre)	
Rosasit............Rosasite		
Rtuť...............Mercury..............(Quicksilver)	
Rubelit............Rubelite.............(Elbaite variety)........(odrůda elbaitu)
Rubín..............Ruby.................(Corundum variety).......(odrůda korundu)
Rutil..............Rutile		
Růženín............Rose quartz..........(Quartz variety).........(odrůda křemene)
Sádrovec...........Gypsum		
Safflorit..........Safflorite		
Safír..............Sapphire.............(Corundum variety).......(odrůda korundu)
Safirín............Sapphirine		
Sagenit............Sagenite..............(Rutile variety)........(varieta rutilu)
Salmiak............Sal-ammoniac..........(Salmiak)	
Sanidin............Sanidine..............(Feldspar group)	
Saponit............Saponite..............(Soapstone)	
Sardonyx...........Sardonyx..............(Chalcedony variety)....(varieta chalcedonu)
Sassolin...........Sassolite		
Scorzalit..........Scorzalite		
Sekaninait.........Sekaninaite		
Selen..............Selenium		
Semseyit...........Semseyite		
Senarmontit........Senarmontite		
Sepiolit...........Sepiolite.............(Sea foam)	
Serpentin..........Serpentine		
Sfalerit...........Sphalerite............(Zinc blende, Mock ore, Black Jack)	
Scheelit...........Scheelite.............(Calcium tungstate).....(tungstein)
Sicklerit..........Sicklerite		
Siderit............Siderite..............(Chalybite, Spathose iron)	
Sideronatrit.......Sideronatrite		
Siegenit...........Siegenite		
Sillimanit.........Sillimanite...........(Fibrolit)	
Síra...............Sulphur		
Skapolit...........Scapolite.............(group of minerals)	
Skolecit...........Scolecite		
Skorodit...........Scorodite		
Skoryl.............Schrol		
Skutterudit........Skutterudite..........(Smaltite)	
Slavíkit...........Slavikite		
Smaragd............Emerald...............(Beryl variety).........(odrůda berylu)
Smaragdit..........Smaragdite............(Actinolite variety - Amphibole group)......(odrůda aktinolitu)
Smithsonit.........Smithsonite		
Sodalit............Sodalite		
Sokolí oko.........Falcon´s eye..........(Quartz variety)........(odrůda křemene)
Spangolit..........Spangolite		
Spekularit.........Specularite...........(Hematite variety)......(odrůda hematitu)
Sperrylit..........Sperrylite		
Spessartin.........Spessartite...........(Granet variety)........(odrůda granátu)
Spinel.............Spinel		
Spodumen...........Spodumene		
Stanin.............Stannite..............(Tin pyrites, Bell metal ore)	
Staurolit..........Staurolite		
Stefanit...........Stephanite............(Brittle silver ore)	
Stibikonit.........Stibiconite		
Stichtit...........Stichtite		
Stilbit............Stilbite..............(Desmine, Bundle zeolite).......(desmín)
Stolzit............Stolzite		
Strašimirit........Strashimirite		
Strengit...........Strengite		
Stromeyerit........Stromeyerit		
Stroncianit........Stroncianite		
Struvit............Struvite		
Stříbro............Silver		
Sylvanit...........Sylvanite		
Sylvín.............Sylvite		
Symplesit..........Symplesit		
Tantalit...........Tantalite		
Tanzanit...........Tanzanite.............(Zoisite variety - Epidote group).........(odrůda zoisitu)
Tapiolit...........Tapiolite		
Taumasit...........Thaumasite		
Tefroit............Tephroite.............(Olivine variety)	
Tellur.............Tellurium		
Tennantit..........Tennantite		
Tenorit............Tenorite		
Tetradymit.........Tetradymite		
Tetraedrit.........Tetrahedrite..........(Grey copper, Fahlerz)	
Thénardit..........Thenardite		
Thomsonit..........Thomsonite		
Thorianit..........Thorianite		
Thorit.............Thorite		
Thortveitit........Thortveitite		
Thulit.............Thulite...............(Zoisite variety - Epidote group)........(odrůda zoisitu)
Thuringit..........Thuringite		
Tiemannit..........Tiemannite		
Titanit............Titanite..............(Sphene)................(sfén)
Topaz..............Topaz		
Torbernit..........Torbernite............(Copper uranite)	
Tremolit...........Tremolite.............(Amphibole group)	
Tridymit...........Tridymite		
Trifylín...........Triphylite		
Triplit............Triplite		
Trona..............Trona		
Tugtupit...........Tugtupite		
Tujamunit..........Tyuyamunite		
Turmalíny..........Tourmaline group		
Tygří oko..........Tiger´s eye...........(Quartz variety)........(odrůda křemene)
Tyrkys.............Turquoise.............(Callaite)	
Tyrolit............Tyrolite		
Ulexit.............Ulexite		
Ullmannit..........Ullmannite		
Umangit............Umangite		
Uraninit...........Uraninite.............(Pitchblende, Pitch ore).....(smolinec)
Uranofán...........Uranophane		
Uvarovit...........Uvarovite.............(Granet variety)........(odrůda granátu)
Uvit...............Uvite		
Valentinit.........Valentinite...........(Antimony bloom)	
Vanadinit..........Vanadinite		
Variscit...........Variscite		
Verdelit...........Verdelite.............(Elbaite variety).......(odrůda elbaitu)
Vermikulit.........Vermicullite		
Vésigniéit.........Vesignieite		
Vesuvian...........Vesuvianite...........(Idocrase)..............(idokras)
Villiaumit.........Villiaumite		
Vivianit...........Vivianite.............(Blue iron earth)	
Voltait............Voltaite		
Wavellit...........Wavellite		
Whewellit..........Whewellite		
Willemit...........Willemite		
Witherit...........Witherite		
Wittichenit........Wittichenite		
Wolframit..........Wolframite		
Wollastonit........Wollastonite..........(Table spar)	
Wulfenit...........Wulfenite.............(Yelow lead ore)	
Wurtzit............Wurtzite..............(Radial blende)	
Xantokon...........Xanthoconite		
Xenotim............Xenotime		
Záhněda............Smoky quartz..........(Quartz variety)........(odrůda křemene)
Zaratit............Zaratite..............(Emerald-nickel, Texasite)	
Zeunerit...........Zeunerite		
Zinckenit..........Zinckenite		
Zinkit.............Zincite...............(Red oxide of zinc)	
Zirkon.............Zircon		
Zlato..............Gold		
Zlatý beryl........Golden beryl..........(Beryl variety)..........(odrůda berylu)
Zoisit.............Zoisite...............(Epidote group)	
Železo.............Iron		


 
mineralos.cz
Home | Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright