logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Balicí materiál
Wrapping material

 
balicí materiál
 
  Za balicí materiál považujeme běžné staré noviny, igelitové nebo plátěné pytle a plastové lahve se šroubovacím víkem velkého průměru. Pro balení nerostů na lokalitě se nejlépe osvědčil běžný novinový papír, který je zatím nepřekonaný. Nejlepší je, když jsou noviny trochu vlhké, lépe kopírují vzorek. Každý kus nerostu pečlivě, pevně a přiléhavě zabalíme, tak  aby se nepohyboval. Balicím materiálem nikdy nešetříme. Celý balíček můžeme pak zajistit lepicí páskou. Na jemné vzorky je dobrý toaletní papír. Drobné vzorky přepravujeme v plastových lahvých s širokým hrdlem, do kterých je možno vzorky uložit a tím je chránit před poškozením při transportu. Jako nouzové řešení lze použít i uřízlou PET lahev. Na balení lze použít i molitan nebo bublinkový igelit. Minerály z jedné lokality dáme do jednoho pytle (látkový, plastový..) a dovnitř vložíme lístek s vyplněným datem sběru a lokalitou.      Behind wrapping rate as common used newspapep, PVC or canvas bag and plastic screw-capped bottle heavy section. For package mineral on locations with preferably testify common newsprint, that is of meanwhile unbroken. Best is, when they are newspapep some damp, better copy sample. Every piece mineral choicely, fast and snug wrapping, so  to with no-drowe. Wrappage never liberal. Whole packet we can then ensure Scotch tape. On fine exhibits is good roiled paper. Change exhibits carrying in plastic screw-capped bottle with broad throats, into of which it can be exhibits put and thereby is protect from damage at transport. Like shift it is possible use and cut PET flask. On package it is possible use and foam ruber or barbotage plastic. Minerals from one’s locations give into one's sacks (cloth, plastic..) and in interpolation ticket with filled-out date collection and locations.
 

mineralos.cz
Home  |   Příručka-Manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright