logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Štítky MM
The labels for the MM

 
Štítky MM používám dva typy. První typ je psán větším písmem (A,B), druhý menším (C,D). To proto, že názvy nerostů nebo lokalit (délka) je velmi rozdílná. Štítky jsou vždy dva, jeden spodní (27 x 27 mm), (A nebo C) a jeden boční (24 x 18 mm), (B nebo D). Do jedné krabičky patří pár A,B nebo C,D. I use two types of MM labels. The first one is printed using bigger letters (A,B), the other one by smaller letters (C,D). This approach is necessary, because the names of the minerals and of the localities may be quite different. There are always two labels, the bottom one (A or C) and the side one (B or D).
 
Na štítcích je uvedeno:
  • Inventární číslo
  • Název nerostu
  • Lokalita
  • Stát nebo země
  • Rok sběru
Na menším (bočním) štítku (B,D) je vynechána řádka obsahující zemi původu.
  Each MM box keeps both bottom and side labels.
The label inicates:
  • Inventary name
  • Mineral name
  • Locality
  • State
  • Date (year) of collection
The smaller side label is without the "state".
 
 
Velikost štítků je 27x27 mm spodního a 24x18 mm bočního. stitek The size of the labels is 27x27 mm and 24x18 mm, respectivelly.
 
 
mineralos.cz
 
Home  |  MM manual
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
Copyright