logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Možnosti instalace MM vzorků.
The installation of micromounts

 
Jednou z možností je fixování vzorku na podložní papírek. Toto je ideální když je vzorek dostatečně velký. The most convenient way consists in pasting of the mineral sample of suitable size to the carton pad at the bottom of the MM box.
 
Další možností je umístění vzorku minerálu na plastový podstaveček. A small sample may be attached to a suitable plastic support.
 
Pokud je vzorek minerálu malý, umístíme jej na papírovou plošinku která je vyvýšená plastovým podstavečkem. Very small mineral samples are pasted to a small carton clip fixed at the top of a plastic support.
 
mineralos.cz
 
Home  |  MM manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz