logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Instalace micromoutů do krabiček.
The mouting of micromount into MM boxes.

 
 Vlastní vzorek (micromount) je umístěn do unifikované MM krabičky (velikosti 28x28x22 mm). Minerál je připevněn na papírovou podložku, která je z druhé strany opatřena identifikačním štítkem.  The mineral sample we mount into standard water clear plastic boxes of size 28x28x22 mm. The Mineral is attached to a carton support, wich carries on the reverse an identification label.
 
 Další štítek je i ve víčku krabičky, na její zadní straně. Dva štítky jsou proto, aby při manipulaci (např. prohlížení minerálu pod mikroskopem) kdy sejmeme víčko byla možná identifikace tohoto vzorku.  The same label is fixed to the side part of the cap. Two labels help us to identify the mineral during the observation microscopical. The bottom label is notvisible, so we have the micromount.
 
 Pro běžnou práci nám slouží štítek který je umístěn na vnitřní straně víčka, ten je čitelný při normální poloze micromountu. mm  Normaly, we read the label set at the rear part of the cover, it is visible at normal position of the micromount.

mineralos.cz
Home | MM manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright