logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Evidence micromountů
The Evidence  of Micromounts

 
Zatímco při sběru klasických formátů minerálů důkladnou evidenci zase tak nutně nepotřebujeme, jelikož jejich množství bývá přijatelné pro zapamatování a na lokalitní štítek (třeba na jeho rubovou stranu) lze zapsat množství údajů.
Sbírka micromountů evidenci mít musí. Počet minerálů bývá značný a s časem by se sbírka micromoutů stala nepřehlednou. Lokalitní štítek (u micromountů spíše evidenční) je malý a zapsat si jakoukoliv poznámku jaksi není kam.
Na evidenci použijeme počítač, který má řadu výhod. Hlavní výhoda je v budování pouze jedné databáze z které je možno vybírat různá kritéria a pracovat s nimi.
  The collections of minerals of classical size does not need a special way of evidence. The samples are big enough to be remembered and the common big evidence tickets permit a lot of additional notes at their reverse side. A collection of micromounts without special way of evidence appears, however, quite inconvenient. The great number of small samples is rather difficult to keep in memory and the labels at the bottom of the boxes are too small to permit many additional notes.
 
tabulka
 
Doporučuji evidenci v tabulkovém procesoru. Ten kdo pracuje s počítačem tento program stejně musí tak jako tak zvládat. Tabulkové procesory bývají většinou již instalovány se základním softvarem a nestojí nás navíc již nic a jsou většinou v národních mutacích, takže každý je může používat ve své mateřštině. To bývá veliká výhoda.
V české abecedě máme písmeno CH a pokud někdo použije anglický komerční produkt dostane se s CH do C, což je naprosto nepřijatelné.
Základní pracovní pole tabulkového procesoru tvoří 16000 položek které lze třídit až podle 250 kritérií, což je více než dostačující.
  The best evidence is achieved by use of a computer with suiteble table processor. A common program (as for example Excell) is suitable for evidence up to 16 000 items, recording up to 250 diferent criteria in each of them. The same data base permits to follow different points of view, as the locality, mineralogical classification, etc. If you try to do it in a traditional way using filed tickets, you have to copy a number of cards for different files,etc.
The computer programs are available in many languages, so it is easy to use them. For the Czech participants, however, appears one disadvantage, when they try to use English programs - these classify CH not as a special alphabet letter, but as a common C letter.

mineralos.cz
Home | MM manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright