logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz

Micromounty
Micromounts

 
Tento výraz nemá cenu překládat, jelikož neexistuje v českém jazyce synonym. Osobně doporučuji tento výraz používat tak je - micromount nebo jen MM. micromount This expression there's no point in translate, since there is no synonyms. In person advise this expression use so is - micromount or only MM.
 
 

   Definice

 

   Definition

Znamená to obecně sbírku nerostů složenou z malých vzorků minerálů instalovaných do unifikovaných krabiček k jejichž nejvhodnějšímu pozorování používáme mikroskop.
Musí přiznat, že se této definicí až tak neřídím, jelikož mám mezi micromounty zařazeny i krystaly veliké třeba 15 mm a jsou instalovány do MM krabičky a mám je umístěné mezi micromounty. Ať mi ortodoxní micromouteři odpustí ....
  Stand for it generally collections mineral compact of small specimens mineral installed into unify box to whose optimal sighting using microscope.
I must admit, that I don't abide with this definition, because I have some crystals (about 15mm) and they're installed in MM box, emplaced between micromounts. Let the orthodoxy micromounters forgive me.....

mineralos.cz
Home | MM manual
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright