E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Rabí

u Sušice, jihozápadní Čechy   near Sušice, southwest Bohemia
 
Minerály lokality: kalcit, křemen, spinel, palygorskit, dolomit, klinohumit, forsterit.   Minerals of the Locality: Calcite, quartz, spinel, palygorskite, dolomite, klinohumit, forsterit.
 
Opuštěný lom (od roku 1987) se nachází asi 1 km jižně od obce Rabí.   An abandoned calcite quarry (since 1987) is 1 km S of the village Rabí.
 
lom Rabí
Foto Osvald Petr 2002
Pohled do lomu.
A viev of the quarry.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright