E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Podhora

u Mariánských Lázní, západní Čechy   near Mariánské Lázně, west Bohemia
 
Minerály lokality: apatit, apofylit, fujasit, gismondin, hematit, ilmenit, kalcit, leucit, nefelin, mastek, magnetit, melilit, augit, amfibol, aragononit, natrolit, sanidin, chabasit, mesolit, olivín, ortoklas, philipsit, saponit, sodalit.   Minerals of the Locality: Magnetite, calcite, apatite, nepheline, melilite, augite, amphibole, aragononite, chabasite, mesolite, olivine, orthoclase, phillipsite, saponite, sodalite.
 
 Starý zarůstající lom se nachází SZ od vrcholu Podhorního vrchu.    An old abandoned quarry in the NW slope of the Podhora Hill, overgrown by forest.
 
Podhora
Foto Osvald Petr 2001
Pohled do zarůstajícího lomu pod vrcholem Podhory.
A view of the wooded slope of the quarry.
 
 Dnes velice rychle chátrající lokalita, která vyžaduje velmi mnoho času a těžké pracovní nářadí.    Nowadays a rapidly declining locality. Collecting of minerals requires very much time and heavy working tools.
 
mineralos.cz
 
Home   |   Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright