logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Planá

u Mariánských Lázní, západní Čechy   near Mariánské Lázně, western Bohemia
 
Primární minerály: křemen, pyrit, galenit,sfalerit, bornit, chalkozín, dolomit, uraninit, stříbro, bizmut, skuterudit, nikelín, saflorit, lölingit, rammelsbergit, bismutin, arsen,  kalcit, proustit, markasit.   Primary Minerals of the Locality: Quartz, pyrite, galena, sphalerite, bornite, chalcozine, dolomite, uraninite, silver, bismuth, skutterudite, niccoline, safflorite, lölingite, rammelsbergite, bismuthine, arsenic, proustite, calcite, marcasite.
Sekundární minerály: rauenthalit, phaunoxit, farmakolit, annabergit, pikofarmakolit, hornesit, symplesit, sádrovec, arsenolit, erytrín.   Secondary Minerals: Rauenthalite, phaunoxite, pharmacolite, annabergite, picopharmacolite, hornesite, symplesite, gypsum, arsenolite, erythrine,
 
Planá, halda foto 1993
Foto Osvald Petr 1993
 V přední části je vidět rozhrnutou haldu, dále jsou zbytky hald a za nimi je železniční trať Plzeň-Cheb.     In the front of the photo, we see a dump levelled with ground, in the distance thr remains of another dump, in the background the railway track Plzeň-Cheb.
 
šachta Anna
Foto Osvald Petr 2002
Bývalá šachta Anna je ve střední části, na její ústí je přihrnut kopeček haldového materiálu.    The former shaft Anne was in the central part of the picture, the opening being covered with a small dump of gaugue.
 
 Nálezy v roce 1979  uspokojivé, nalezen erytrín, opál a lölingit s bílím sekundárem.  V roce 1981 halda rozrnuta k potoku a překryta ornicí. Roku 1989 byla sice vyhloubena rýha v horní části haldy, ale byl odkryt pouze jalový materiál. 
Dnes bez šance.
   In 1979, the dumps yieled satisfactory samples of erythrine, opal, and lollingite (with a white secondary mineral). In 1981, the dumps were levelled with ground and covered with soil and the land was reclamated for agriculture. In 1989, a trench was excavated in the upper part of former domps, but guague remains only were uncovered.
Today no-chance to find anything interesting.
 
mineralos.cz
 
Home  |  Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright