E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Mokrouše

u Plzně, západní Čechy   near Plzeň, western Bohemia
 
Minerály lokality: křemen, baryt, limonit, hematit.   Minerals of the Locality: Quartz, barite, limonite, hematite.
 
 Lokalita se nachází ve starém štěrkovém lomečku v lese Chachov východně od obce.    Locality with glory in in old gravelly quarry in the forest Chachov east of community.
 
Mokrouše
Foto Osvald Petr 2001
Pohled na severní část lomku kde lze nalézt baryt, i když je převážně kusový.
View of northern part quarry where it is possible chance barytes, though is largely lump.
 
 Dnes téměř zapomenutá lokalita, v pěkných lesích.    Today almost out of mind locality, in pretty wood's.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright