logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Milíkov

u Stříbra, západní Čechy   near Stříbro, western Bohemia
 
Primární minerály: křemen, pyrit, galenit, sfalerit, fluorit, kalcit.   Primary Minerals of the locality: Quartz, pyrite, galena, sphalerite, fluorite, calcite.
Sekundární minerály: cerusit, pyromorfit.   Secondary Minerals: Cerussite, pyromorfit.
 
Revír těžen od roku 1850.   Mining district winning from of the year 1850.
 
Milíkov 2001
Foto Osvald Petr 2001
Pohled do důlního díla.
Look into mine work.
 
mineralos.cz
 
Home   |    Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright