E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Merklín

u Přeštic, západní Čechy   near of Přeštice, west Bohemia
 
Minerály lokality: křemen, kalcit, pyrit, baryt, galenit, greenockit, hemimorfit, pyrolusit, sfalerit, smithsonit, dolomit, zlato.   Minerals of the Locality: Quartz, pyrite, galena, calcite, dolomite, sphalerite, barite, greenockite, hemimorphite, pyrolusite, smithsonite, gold.
 
 Staré doly na zinek známé již od roku 1719, byly 1 km severně od obce v místě zvaném "Na stříbřích". Nejznámější důl z konce těžby byl "Franc-Jozef". Těžba definitivně zastavena 15. 4. 1897.   The former zinc mines, known from the year 1719. They were locatized 1 km north of the village at the place called "Na stříbřích". The best known mine of the last period of mining was the "Franz-Josef Mine". It was closed definitively on 4/15/1897.
 
Celkový pohled
Foto Osvald Petr 2002
Celkový pohled na okolí bývalého dolu "Franc-Josef".
The general view of the Franz Josef Mine locality.
 
 Od konce těžby již uplynulo více než století. Místo je velmi změněno, jelikož je zde nyní upravena dráha pro závody autokrosu a motokrosu. Bohužel, nebyl použit původní haldový materiál a byla přivezena hlína která překryla původní haldy. V roce 1996 při zemních pracech na dráze jsem nalezl v původním haldovém materiálu hemimorfit s pyroluzitem, sice pouze micromounty, ale díky i za to.   The locality changed very much within the last century, there is now a motocross and motorcycle track. The old dumps had been covered with soil brought from other sites. In 1996, during some works at the track, i vas able to find the rests of the old dump material very small samples of hemimorphite and pyrolusite, suitable for micromounts.
 
Strusková halda
Foto Osvald Petr 2002
 Poslední zbytky struskové haldy po huti na zinkové rudy ("Marienhütte"). Zajímavé jsou sekundární povlaky na strusce které svítí intenzívně bílomodře v ultrafialovém světle.   The last residues of the slag dumps of the zinc works ("Marienhüte"). The slag is coated with some secondary minerals, exhibiting intensive white-blue fluorescence in uv light.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright