E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Kozákov

u Turnova, severovýchodní Čechy   near Turnov, nordeast Bohemia
 
Minerály lokality: analcim, apofilit, augit, baryt, diopsid, dolomit, enstatit, fluorit, goetit, harmotom, hematit, heulandit, chabazit, chalcedon, chlorit, kaersutit, kalcit, křemen, laumontit, magnetit, malachit, měď, montromorillonit, mordenit, olivín, opál, philipsit, pyrhotin, saponit, stilbit, thomsonit, vermikulit.   Minerals of the Locality: Analcime, apophilite, augite, barite, diopside, dolomite, enstatite, fluorite, goethite, harmotome, hematite, heulandite, chabazite, chalcedony, chlorite, kaersutite, calcite, quartz, laumontite, magnetite, malachite, měď?, montromorillonite, mordenite, olivine, opal, phillipsite, pyrhotin?, saponite, stilbite, thomsonite, vermiculite.
 
Lom Vincence Votrubce na úpatí vrchu Kozákova (kóty 774 m.n.m.) je klasická česká lokalita.   The old Vincenc Votrubec´s quarry at the foot of the hill Kozákov (774 m.) represents a classical Czech mineral locality.
 
Kozákov foto 2002
Foto Osvald Petr 2002
Pohled do lomu.
A viev of the quarry.
 
Kozákov je od roku 1985 národní přírodní památkou. Sběr nerostů nemá podle mne význam, jelikož situace se v lomu opravdu od mé poslední návštěvy v roce 1978 vůbec nezměnila. Přesto však tak významnou lokalitu by měl navštívit asi každý, nejenom mineralog.   In 1985 it was declared as a National Natural Memorial. I visited this place for the last time in 1978 and the conditions after that have never changed. At the present time, there is no chance to find anything, as the quarry has not been operated for great many years, but it is worth sightseeing.
 
mineralos.cz
 
Home   |   Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright