E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Kasejovice

u Nepomuku, jihozápadní Čechy   near Nepomuk, southwest Bohemia
 
Minerály lokality: křemen, pyrit, wolframit, scheelit, apatit, turmalín, arsenopyrit, muskovit, chlorit, pyrhotin, chalkopyrit, molybdenit, bismut, bismutin, Bi-sulfoteluridy, zlato, Sb-bismutin, kobellit, Bi-jamesonit, Bi-bertierit, Bi-andorit, Ag-tetraedrit, Ag-zlato, kalcit, dolomit.   Minerals of the Locality: Quartz, pyrite, galena, wolframite, scheelite, apatite, tourmaline, arsenopyrite, muskovite, chlorite, pyrrhotine, chalcopyrite, molybdenite, bismuth, bismuthite, Bi-sulphotelluride, gold, Sb-bismuthine, cobellite, Bi-jamesonite, Bi-bertierite, Bi-andorite, Ag-tetraedrite, Ag-gold, calcite, dolomite.
 
 Staré doly jsou v lese Kamajk. Známé již od roku 1337. Nejznámější jsou doly Jakub, Jan a Alois.      The remains of the abandoned old mines are in the forest Kamajk, they date trom the year 1337. Jakub, Jan, and Alois were the best known ones.
 
Jakub
Foto Osvald Petr 2001
Ve střední části je vidět ústí bývalé šachty Jakub. Tato šachta bývala hluboká asi 70 m.
In the central part of the photo, there is the opening of the shaft Jakub, which was some 70 m deep.
 
 Stará, ale dobrá lokalita s i velmi vzácnými nerosty. Netvoří však většinou krystaly a jejich přesné určení je velmi náročné, pro normální sběratele nedostupně. Z toho důvodu není nijak vyhledávaná, i když v lese kolem šachty je dost starých haldiček kde je vhodný materiál ke sběru. Je tam ale krásná příroda a klid.    This is an old good locality, whwrw some very rare minerals could be found. Unfortunately, they do not appear in crystals and their exact estimation is for acommon mineral collector quite inaccesible. Therefore this locality is visied very scarley, so you can enjoy there baautiful and calm nature. In the surrounding forest, there are several small old dumps, which yield sufficient mineral material for collections.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright