logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Jáchymov
(St. Joachimsthal)

 
severně od Karlových Varů, západní Čechy   nord of Karlovy Vary, western Bohemia
 
 Jáchymov leží na jižním svahu Krušných hor v nadmořské výšce 650 m, v oblasti která je světovým unikem co do počtu nerostů (na několika km2 se vyskytuje 230 různých nerostných druhů). Město založené roku 1516 hrabětem Šlikem několikrát zasáhlo do světové historie. Poprvé na počátku 16. století, kdy se díky obrovským nalezištím stříbrné rudy stalo svými 20000 obyvateli po Praze na čas druhým největším městem v Čechách. Z vytěženého stříbra se od roku 1520 razily mince tzv. "Tholery" - "Thalery" - "Tolary" - "Dolary", které se staly oblíbeným platidlem nejen v Evropě, ale rozšířily se i do Ameriky, kde daly jméno americkému dolaru.
tolary
Jáchymovské tolary  (Jáchymovs dollars)
 Jáchymov is a city situated at the slopes of the Ore Mountains (Krušné hory) at an altitude of 650 m, in an area extraordinary rich in the ocurrence of minerals. In an area of several square kilometeres, some than 230 species of minerals have been found. The town, founded by Count Stephan Šlik in 1516, had repeatedly influenced the world history. First, at the beginning of the 16th century, it had developed into the largest town of Bohemia,just next to Prague, with a population of 20000, because of the discovery of great deposits of silver ore. Since 1520, the silver was used there for minting of silver coins known as tholers,thalers, tolars, dollars. Because of good quality and high silver content they became soon a favourite common in most Europian countries; later spread also zo Nord America and rendered there the name to the local curency - American dollars.
 
 V 16. století působily v Jáchymově dvě významné osobnosti. Georg Agricola (Bauer), který je považován za otce mineralogie. Jeho dílo "Dvanáct knih o hornictví" bylo až do konce 19. století jedinou encyklopedií tohoto druhu a Johann Mathesius, který po ukončení studií u Martina Luthera se stal jako kněz vůdčí duchovní osobností města. Jeho nejvýznamějším dílem je "Sarepta", sbírka pokrokových kázání zaměřených na problémy horníků. Agricola
Georg Agricola (Bauer)
 In 16th century, two prominent personalities were active in Jáchymov: Georg Agricola (Bauer) may be considered as the father of mineralogy. His work "Twelve Books on Mining" represented until the end of the 19th century the only encyclopaedia of this kind. Johann Mathesius, was a disciple of Martin Luther and as a priest became a leading spiritual peronality of Jáchymov. His principal work "Sarepta" represents a collection of socially oriented sermons dedicated to problems of the miners.
 
 Druhou důležitou etapou v historii města lze označit období kolem poloviny 19. století, kdy horníci stále častěji místo na stříbro naráželi na minerál černý, těžký, ktrý jim vlastně přinášel smůlu. Horníci jej nazvali jáchymovským smolincem. Chemik Martin Klaproth zjistil, že z tohoto minerálu lze vyrábět barvy. Vzhledem k tomu, že tehdy byla objevena nová planeta Uran, která byla zrovna tak tajuplná jako jáchymovský smolinec, byl pojmenován Uranem. Využitím tohoto objevu pro zprůmyslnění výroby barev byl pověřen místní hutní mistr Adolf Patera, a tak byla vedle stříbrné hutě vybudována továrna na výrobu uranových barev, které se staly žádaným exportním artiklem.Těmito překrásnými zářícími, ohnivzdornými barvami v nejrůznějších barevných odstínech žluté, zelené, oranžové a černé se zdobilo známé české sklo a porcelán. Když se koncem 19. století těžba uranové rudy stala nerentabilní, rozhodla tehdejší rakouská vláda uzavřít tyto doly. To znamenalo i úpadek města. Záchranou bylo, že v souvislosti s objevem Röntgenových paprsků (1895) a o rok později - 1869 radioaktivity Henrym Becquerelem začali manželé Marie a Pierre Curieovi pracovat na objevení prvku, který radioaktivitu vyvolává. Na povolení rakouské vlády jim byla zaslána 1 tuna odpadového materiálu z jáchymovské továrny na uranové barvy, z které se podařilo v Paříži r. 1898 izolovat zcela nový prvek - senzační, zářící RADIUM. Pozornost celého světa se tak opět zaměřila na Jáchymov. Fyzikové Dr. Jindřich Mache a Dr. Štefan Meyer v r. 1905 dokázali, že jáchymovské důlní vody mají vysoký obsah vzácného plynu radonu.    Another significant stage of the history of the town was the mid of the 19th century. At that time, the rich ore of silver was almost exhausted and the miners encoutered instead of silver a heavy black mineral. It brought bad luck, so it was called "Pechblende". Martin Klaproth, a chemist, then discovered that this mineral may be used in dye industry. At that time a new planet Uranus was discovered, being as mysterious as the pechblende of Jáchymov, so the mineral got the name "Uranium". A local metallurgist, Adolf Patera was invited to investigate the possibility of the commercial use of that discovery. Consequently, a new factory was built near to the silver smelting plant and the productiion of uranium dyes was introduced. The splendid sparkling fire-resisant dyes in many shades of yellow, green, orange, and black were in great demand and they were used for the Czech glass and porcelain decoration. At the end of the 19th century, the uranium mines, which resulted in the decline of the city. However, new discoveries rescued Jáchymov. In 1895, Roentgen discovered the X rays, and Henry Becquerel discovered the radioactivity in 1896. Then Marie and Pierre Curie began the research of the radioactive elements. The Austrian government permitted to despatch one tonne of the waste material from the Jáchymov uranium-dye manufacure to the Curies. In 1898, they isolated in Paris a new element - radium, it was a sensational discovery. Later on, in 1903, the Curies and Henry Becquerel were awarded the Nobel prize. So the attention of the world was drawn to Jáchymov again. In 1905, Heinrich Mache and Stephan Mayer proved that the mine waters of Jáchymov contain high amount of a noble gas radon. Later on, in 1906, the first radon spa of the world was open in Jáchymov.
 
 Do druhé světové války byla v Jáchymově výroba rádia. Po roce 1946 značně vzrostla těžba uranových minerálů. Rentabilní ložisko bylo časem vyčerpáno a těžba zastavena (1964). Zbyly mimořádně rozsáhlé haldy, postupně zarůstající divokým porostem, místy i rekultivivané, s malou nadějí na mineralogické nálezy.    Until to the 2nd. World war, Jáchymov was the main producent of radium for medical purposes. After the war, the mining of uranium rised many times, it was directed by soviet-cz agency until the exhaustion the main deposits. In 1964 the maining activity ceased and the mines were closed. The only shaft in operation at the present time is Concordia, providing the radon-rich water for Jáchymov spa. Around the city, there are huge gangue deposits, in various stages of recultivation.
 
Svornost
 
Foto P. Osvald 2004
důl Svornost (Concordia Mine)
 
 Jeden z nejstarších dolů Jáchymova. Název vznikl v roce 1530 na paměť urovnání sporu dvou těžařů. Nyní je ve správě Lázní Jáchymov, které zde čerpají radioaktivní vodu.    One of the oldest shafts in Jáchymov. The name "Concordia" proceeds from the year 1530, it remebers the reconciliation of two mines-owners. At the present time, the shaft is managed by Spa Jáchymov, providing radioactive water for the spa procedures.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright