logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Chýnov

 
východně od Tábora, střední Čechy   East of Tábor, central Bohemia
 
Minerály lokality: křemen, aktinolit, anortit, arsenopyrit, epidot, granát, chlorit, magnetit, plagioklas, stilbit, prehnit, chalkopyrit, pyrhotin, pyrit, chalcedon, scheelit, antofylit, biotit, dolomit, laumontit, sillimanit, opál, Cr-dravit, aragonit, diopsid, flogopit, kalcit, fluorit, galenit, korund, mastek, palygorskit, pargasit, skapolit, spinel, tremolit, wad, zoisit.   Minerals of the Locality: Quartz, actinolite, anorthite, arsenopyrite, epidote, granát,, chlorite, magnetite, plagioclase, stilbite, prehnite, chalcopyrite, pyrhotin,, pyrite, aragonite, chalcedony, scheelite, antophyllite, biotite, dolomite, laumontite, sillimanite, opal, Cr-dravite, diopside, phlogopite, calcite, fluorite, galena, corundum, mastek,, palygorskite, pargasite, skapolit,, spinel, tremolite, wad,, zoisite.
 
Opuštěný lom se nachází asi 3 km severně od obce Chýnov.   The abandoned quarry is situated 3 km N of the village Chýnov.
 
lom Chýnov foto 2001
 
Foto Osvald Petr 2001
Pohled na horní etáž lomu.
The upper level of the quarry.
 
Dříve to byla významná mineralogická lokalita. Dnes lze již jen paběrkovat a šance na dobré nálezy je velmi malá.   This was an important mineralogical locality, but today there is very little chance to find some interesting species.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright