logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
 

recenze knihy "Kniha o stříbrském hornictví"
Autoři: Karel Neuberger, Jaroslav Jiskra


Only Czech version!

kniha

 
Rozhodl jsem se napsat tuto recenzi na „Knihu o Stříbrském hornictví“, jako reakci na řadu dotazů od kolegů i veřejnosti.

Kniha je v příjemném A4 formátu v kvalitní vazbě o rozsahu téměř 200 stran, cena je vzhledem k použitému křídovému papíru a řadě fotografií přijatelná. Tisk velmi kvalitní, je pouze škoda, že některé černobílé fotografie jsou tištěny tzv. soutiskem. U fotografií portrétů a krajiny to vůbec nevadí, spíše naopak – dodá to hloubku 3D, ale reprodukce mapy nebo starého tisku jsou touto metodou jakoby mázlé, ztrácí detail.
Daleko, daleko horší je již vlastní obsah, v knize je neuvěřitelné množství chyb, nepřesností a bludů. Těmto se budu věnovat dále, nejsou nijak řazeny, pouze chronologicky popsány
 
Zastavení číslo 1
Str. 70, odstavec vpravo, polovina stránky „Svěží štěstí“
Str. 96, odstavec vpravo, horní polovina stránky „Svěží štěstí“
Tento překlad „Frisch Glűck“ se nepoužívá, a je s podivem že se např. na str. 78 uvádí správný výraz „Nové štěstí“, což je zcela zavádějící. Jedná se o porušení kontinuity, pokud se nějaký název používá již 100 let a všichni jej ctí, tak proč si najednou komplikovat situaci, i tak dost složitou.
Doporučuji -výraz „Svěží štěstí“ nepoužívat a nahradit v celé knize výrazem „Nové štěstí“.
 
Zastavení číslo 2
Str. 70, odstavec vpravo, Druhá polovina stránky „pochverk“
Str. 75, odstavec vlevo, horní polovina stránky „pochverk“
Chybný výraz viz hornicko-hutnický slovník.
Správně Pochwerk - německy. S velkým P a w, nebo puchverk, nebo puchérna, nebo stoupovna
Doporučuji -výraz „pochverk“ nepoužívat a nahradit v celé knize výrazem „puchverk“,
 
Zastavení číslo 3
Str. 73, odstavec vpravo, Druhá polovina stránky „20%“
Chybný údaj – viz Špachman str. 29 - „5%“
Doporučuji -výraz „20%“ nahradit v knize výrazem „5%“

 
Zastavení číslo 4
Str. 73, odstavec vpravo, druhá polovina stránky „“ Odrazit Stříbro a Kšice, jelikož může dojít k záměně „Prokop Erbstollen (Stříbro)" a "důl Prokop (Kšice)“. Je to velký problém celé knihy, že při popisu jednotlivých událostí se najednou ocitneme úplně jinde. Prokopů je totiž více:
1. dědičná Prokopská ve Stříbře
2. důl Prokop ve Kšicích
3. Nový Prokop ve Stříbře
Doporučuji –odrazit,
 
Zastavení číslo 5
Str. 72, Spodní foto
Ustřižená čepice, to se nepovedlo...
Doporučuji – nové foto
 
Zastavení číslo 6
Str. 77, odstavec vpravo, spodní polovina stránky „o obsahu 580 kg“ Popletené jednotky, buď o obsahu v m3, nebo nosnost v kg
Doporučuji – buď to nebo to
 
Zastavení číslo 7
Str. 86, odstavec vpravo, horní polovina stránky „a Jáma č. IV….“
Jáma IV (Brokákna, Goppelchacht)…….nepatří do komplexu Dlouhé žíly!
Doporučuji – opravit, čtyři nahradit tři, a Jáma č. IV…. Škrtnout
 
Zastavení číslo 8
Str. 86, odstavec vpravo, spodní polovina stránky „V celém průběhu…..“
Celý odstavec je opsán!!!! Viz fotokopie Rauchův cancák str. 18!
Rauchův cancák

  Porušení autorského práva! Smí se citovat ale ne opisovat. Není citován jako zdroj!
Doporučuji – opravit, škrtnout, cokoliv
 
Zastavení číslo 9
Str. 86, odstavec vpravo, polovina stránky „Svatý Prokop“
Str. 94, odstavec vpravo, horní polovina stránky „královskou dědičnou štolou Svatého Prokopa“
Str. 96, odstavec vpravo, polovina stránky „hluboká královská dědičná štola Svatého Prokopa“ – 2x
Str. 104, odstavec vpravo, spodní polovina stránky „Svatého Prokopa“
Str. 104, odstavec vlevo, spodní polovina stránky „hlubokou královskou dědičnou štolou Svatého Prokopa“
Týká se téměř celé knihy, přehnané a zbytečné používání přívlastků typu „královská dědičná hluboká štola Svatého Prokopa“. Zde podezřívám autory z patolízalství, o snahu se zavděčit církevním papalášům, černoprdelníkům. Což je z lidského hlediska naprosto nepřijatelné, upalovali zaživa lidi na hranicích a omluvy za Husa se jako Češi dočkáme za 1000 let. Proč? Nechápu!
Doporučuji – nepoužívat, jelikož v drtivé většině podkladů jak map tak textů se píše „Arbstollen Procopi“ což je Prokopská dědičná a to stačí není třeba další zdůrazňování.
 
Zastavení číslo 10
Str. 94, odstavec vpravo, horní polovina stránky „Leo“
Leo není historická šachta!
Doporučuji – opravit, Leo nahradit Fried.
 
Zastavení číslo 11
Str. 94, odstavec vpravo, spodní polovina stránky „bývala“
Asi se odstěhovala…… Jáma čili šachta je díra v zemi, i když ji někdo zasype materiálem a zabetonuje pořád je.
Doporučuji – opravit, bývala nahradit je.

 
Zastavení číslo 12
Str. 101, foto, spodní polovina stránky vlevo
Foto je jiné nebo popis je zaměněn- rozpor, Jáma v pozadí je nová I. šachta!
Doporučuji – opravit.
 
Zastavení číslo 13
Str. 104, odstavec vlevo, horní polovina stránky „pískovec“
Opravdová perla! Blud!
Doporučuji – opravit, škrtnout „v níž se vyskytoval pískovec“

 
Zastavení číslo 14
Str. 104, odstavec vlevo, horní polovina stránky „východo-východojižním (h10)“
Směr h10 je jiho-jihovýchod!
Doporučuji – opravit, „východo-východojižním (h10)“ na „jiho-jihovýchodním (h10)“
 
Zastavení číslo 15
Str. 104, odstavec vlevo, polovina stránky „na níž došlo k vyřízení“
Nikomu tato věta nic neřekne, je naprosto zbytečná.
Doporučuji – opravit, škrtnout,
 
Zastavení číslo 16
Str. 104, odstavec vpravo, polovina stránky „Z této žíly…“
Není tam žíla je to klufta! A nemá pískovcovou výplň, ale písčitou, a celé je to nějaké kostrbaté, nelogické, blbě...
Doporučuji – opravit, škrtnout „Z této žíly…“ nahradit „Z této klufty…“
 
Zastavení číslo 17
Str. 106, odstavec vpravo, polovina stránky „byla spojena překopem….“
Jáma je téměř na žíle, není uvedeno jaké patro je míněno.
Doporučuji – opravit, škrtnout „byla spojena překopem….“ a nahradit „je na Prokopské dědičné štole (žíle RSGZ).“
 
Zastavení číslo 18
Str. 106, odstavec vlevo, spodní polovina stránky „Michael“ a „Svatý Michael“
Není Michael jako Michael! Toto je třeba velice, velice pečlivě odlišovat. Je to totožný poblém jako s Prokopem, Michael je jedna žíla na Flachentrumell a Michael je i samostatný důl východně od Dlouhé žíly.
Doporučuji – upřesnit!
 
Zastavení číslo 19
Str. 106, odstavec vlevo, „Svatý Michael“
Nepoužívat přívlastek „Svatý“
Doporučuji – opravit, škrtnout
 
Zastavení číslo 20
Str. 107, text u spodní fotografie, „…Svatého Prokopa“
Nepoužívat přívlastek „Svatého“
Doporučuji – opravit, škrtnout a doplnit rok (asi 1947)
 
Zastavení číslo 21
Str. 115, odstavec vlevo, „Prokopi“
Str. 115, odstavec vpravo, „Nový Prokop“
Str. 115, odstavec vpravo, „Novém Prokopu“
Jedná se o „Neu Prokopi“ což je zcela samostatná žíla a důl, nemá to vůbec nic společného s Prokopskou dědičnou štolou!
Doporučuji – opravit, upřesnit
 
Zastavení číslo 22
Str. 43, odstavec vlevo, „….zrnitý….“
Není zrnitý
Doporučuji – opravit, upřesnit, přepsat, škrtnout
 
Zastavení číslo 23
Str. 9, popis obrázku
Nejedná se o obrázek Stříbrského revíru
Doporučuji – opravit, upřesnit
 
Zastavení číslo 24
Str. 11, popis horního obrázku
U popisu fotky chybí rok, a přívlastky jsou zbytečné
Doporučuji – opravit, upřesnit,
 
Zastavení číslo 25
Str. 13, komplet horní obrázek
Fotka stejného místa a datumu jako str. 18.! Proč?
Doporučuji – změnit, dát jinou fotku, v revíru je dost pěkných míst
 
Zastavení číslo 26
Str. 27, obrázek
U popisu fotky chybí rok a tato fotka je asi Jeroným v Čisté! Nejedná se o Stříbrský revír a přitom třeba v revíru OLZ kolem oblasti Komunikační šachty jsou želízkované chodby!
Doporučuji – opravit,
 
Zastavení číslo 27
Str. 40, odstavec vlevo, „…čerstvý vítr. Za ….“
není nijak vysvětleno
Doporučuji – upřesnit, dopsat
 
Zastavení číslo 28
Str. 40, odstavec vpravo, „(9,5 x 1,96)“
Tento údaj nemá logiku, buď dát do závorky 18,62, jako je o kus dále nebo zrušit
Doporučuji – upřesnit, dopsat
 
Zastavení číslo 29
Str. 40, popis horního obrázku
U popisu fotky chybí rok a popis je zavádějící, toto je již odtoková voda z revíru
Doporučuji – opravit, upřesnit
 
Zastavení číslo 30
Str. 75, popis obrázku
U popisu fotky chybí rok, a nejedná se hloubení, ale o strop chodby
Doporučuji – opravit, upřesnit
 
Zastavení číslo 31
Str. 83, popis obrázku
U popisu fotky chybí rok, a havíř vpravo není "Linda", ale Josef Liška
Doporučuji – opravit, upřesnit
 
Zastavení číslo 32
Str. 43, Arsenopyrit..
Arsenopyrit nebyl definitivně potvrzen ani mikroskopicky! Natož v míře nějak zajímavé z hlediska těžby. Viz E. Bernardová - Mineralogie a geochemie rudních žil z Milíkova a Jirné. 1962-1963. kde se uvádí doslova Arsenopyrit? ....jeho identifikace je nejednoznačná.....
Doporučuji – opravit, škrtnout
 
Zastavení číslo 33
Str. 43, chrysogol
Hrubá gramatická chyba! Správně je chryzokol
Doporučuji – opravit
 
Zastavení číslo 34
Str. 43, malachyt
Hrubá gramatická chyba! Správně je malachit
Doporučuji – opravit
 
Zastavení číslo 35
Str. 43, 39 minerálů
Ať počítám jak počítám tolik nerostů na stříbrsku není
Doporučuji – opravit, alespoň na polovinu
 
Zastavení číslo 36
Str. 43, miesit....poysferit....pyromorfit...
Toto vše je jen a pouze jeden minerál! Pyromorfit. Viz. zastavení 35.
Doporučuji – opravit, škrtnout
 
Zastavení číslo 37
Str. 43, kromě zlata....
Blud! Zlato se možná, možná našlo, ale určitě se netěžilo!
Doporučuji – opravit, škrtnout
 
Zastavení číslo 38
Str. 43, dlouhá žíla (Unter.....
Klasická chyba, porovnejte jak by by znělo:
dlouhá žíla (revír Unter-Langenzug na S, s Jámou III.), (revír Ober-Langenzug s Jámou I a revír Frischgluck s Jámou II. na J).
z původního textu není totiž zřejmé ke kterému revíru která šachta patří!
Doporučuji – opravit
 

 
Závěr: Pokud si uvedenou knihu dáte do knihovny jako reprezentativní publikaci je to dobrý počin. Jako kniha s kterou můžete chodit po popisovaných místech a detailně se seznamovat s historií je zavádějící, matoucí, a nedoporčuji ji. Chtělo to věnovat studiu podkladů více času, ověřit si jednotlivé popisy a podrobit knihu detailní korekci, na což však nebyl čas, zřetelně chyběla odbornost a tak vznikla kniha rychlokvaška honem honem něco napsat, on to číst detailně stejně nikdo nebude...
Bohužel se našel někdo kdo to přečetl a chtělo se mu místy blít a místy se smát.
Nejdříve se mi do recenze nechtělo, v průběhu doby jsem se však bavil víc a víc... Určitě budu pokračovat do dalších a dalších zastavení.... Co doporučit na závěr autorům – nepsat raději nic....a betonovat, betonovat, betonovat......
 
mineralos.cz
 
Home
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright