logo Mineralos.cz
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 

Nerosty poprvé popsané z České republiky.
The minerals described for the first time from the Czech Republic.

 
Minerál Chemický vzorec Rok Lokalita Autor
Mineral Chemical formula Year Locality Autor
 Akantit  Ag2S 1855  Jáchymov  Kenngott
 Albrechtschraufit  Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2.17H2O 1984  Jáchymov  Mereiter
 Alunogen  Al2(SO4)3.17H2O 1832  Korozluky  Beudant
 Argentopyrit  AgFe2S3 1866  Jáchymov  Walterschausen
 Arsenoflorencit-(La)  LaAl3(AsO4)2(OH)6 1991  Holičky  Scharm
 Arsenoflorencit-(Nd)  NdAl3(AsO4)2(OH)6 1991  Holičky  Scharm
 Bellidoit  Cu2Se 1975  Habří u Tišnova  De Montreuil
 Beraunit  Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)5.4H2O 1841  Hrbek  Breithaupt
 Bilinit  Fe2+Fe3+2(SO4)4.22H4O 1913  Světec u Bíliny  Šebor
 Bornit  Cu5FeS4 1845  Jáchymov  Haidinger
 Brassit  MgHAsO4.4H2O 1973  Jáchymov  Fontan
 Bukovit  Tl2(Cu,Fe)4Se4 1971  Bukov u Žďáru n. S.  Johan-Kvaček
 Bukovskýit  Fe3+2(AsO4)(SO4)(OH) 1967  Kutná Hora  Novák
 Chvaleticeit  (Mn2+,Mg)(SO4).6H2O 1986  Chvaletice  Pašava
 Cronstedtit  Fe2+2Fe3+(SiFe3+)O5(OH)4 1821  Příbram  Steinmann
 Cyrilovit  NaFe3+3(PO4)2(OH)42H4O 1953  Cyrilov  Novotný-Staněk
 Čechit  Pb(Fe2+,Mn2+)(VO4)(OH) 1981  Vrančice  Mrázek-Táborský
 Čejkait  Na4(UO2)(CO3)3 2000  Jáchymov  Ondruš
 Diaforit  Pb2Ag3Sb3S8 1871  Příbram  Zeparovich
 Enstatit  Mg2(Si2O6) 1855  Žďár  Kenngott
 Fischesserit  Ag3AuSe2 1971  Předbořice  Johan
 Haidingerit  CaH(AsO4).H2O 1827  Jáchymov  Turner
 Hainit  Na4Ca10Ti2(Si2O7)4(O,OH)4F4 1893  Hoher Stein  Blumrich
 Hakit  (Cu,Hg)12Sb4(Se,S)13 1971  Předbořice  Johan-Kvaček
 Hercynit  Fe2+Al2O4 1839  Načetín  Zippe
 Heyrovskýit  (Pb,Ag)5Bi3S9 1971  Hůrky u Čisté  Klomínský
 Hibschit  Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x,x=0,2-1,5 1905  Ústí n. Labem  Curnu
 Humboldit  Fe(C2O4).2H2O 1821  Korozluky  Rivero
 Isoklas  Ca2(PO4)(OH).2H2O 1870  Jáchymov  Sandberger
 Jáchymovit  (UO2)8(SO4)(OH)14.13H2O 1996  Jáchymov  Čejka
 Johannit  Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2.H2O 1830  Jáchymov  Haidinger
 Kakoxen  (Fe3+,Al)25(PO4)17O6(OH)12.75H2O 1825  Hrbek  Steinmann
 Kaňkit  Fe3+(AsO4).3,5H2O 1976  Kutná Hora  Čech
 Karfolit  Mn2+Al2(Si2O6)(OH)4 1817  Horní Slavkov  Werner
 Kettnerit  CaBi(CO3)OF 1957  Krupka  Žák-Syneček
 Kladnoit  C6H4(CO)2NH 1942  Libušín u Kladna  Rost
 Koktait  (NH4)2Ca(SO4)2.H2O 1948  Žeravice  Sekanina
 Koutekit  Cu5As2 1958  Černý Důl  Johan
 Kratochvílit  C13H10 1937  Libušín u Kladna  Rost
 Krupkait  PbCuBi3S6 1974  Krupka  Žák-Syneček-Hybler
 Krutovit  NiAs2 1976  Jáchymov  Vinogradova
 Kruťait  CuSe2 1972  Petrovice  Johan
 Kutinait  Cu14Ag6As7 1970  Černý Důl  Hak
 Kutnohorit  CaMn(CO3)2 1903  Kutná Hora  Bukovský
 Lepidolit  K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 1792  Rožná  Klaproth
 Letovicit  (NH4)3H(SO4)2 1932  Vísky u Letovic  Sekanina
 Lindackerit   (Cu,Co)5(AsO4)2(AsO3OH)2.10H2O 1853  Jáchymov  Vogl
 Metauranophilit  (UO2)6(SO4)(OH)10.5H2O 1935  Jáchymov  Nováček
 Mixit  BiCu2+6(AsO4)3(OH)6.3H2O 1879  Jáchymov  Schrauf
 Molybdit  MoO3 1963  Krupka  Čech-Povondra
 Niklzippeit  Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10.16H2O 1976  Jáchymov  Frondel
 Novákit  (Cu,Ag)21As10 1961  Černý Důl  Johan-Hak
 Ortochamosit  (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8 1956  Kutná Hora  Novák
 Paraskorodit  Fe3+(AsO4).2H2O 1999  Kaňk  Ondruš
 Paxit  CuAs2 1962  Černý Důl  Johan
 Permingeatit  Cu3SbSe4 1971  Předbořice  Johan
 Petrovicit  PbHgCu3BiSe5 1976  Petrovice  Johan
 Písekit  (Y,Ce,As,Fe,U)(Nb,Ta,Ti)(O,OH)4 1925  Písek  Krejčí
 Polybasit  (Ag,Cu)16Sb2S11 1829  Jáchymov  Rose
 Poubait  PbBi2Se2(Te,S)2 1978  Oldřichov  Čech-Vavřín
 Pyrolusit  MnO2 1827  Horní Blatná  Haidinger
 Rosickýit  -S 1930  Havírna  Sekanina
 Rossmanit  (Li,Al)2Al6(BO3)3(Si6O18(OH)4O 1979  Rožná  Selway
 Rostit  Al(SO4)(OH).5H2O 1979  Libušín  Čech
 Sabatierit  Cu6TlSe4 1978  Bukov  Johan
 Sekaninait  (Fe2+,Mg)2Al3(AlSi5O18 1975  Dolní Bory  Staněk-Mikšovský
 Schröckingerit  NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F.10H2O 1873  Jáchymov  Schrauf
 Slavíkit  NaMg2Fe53+5(SO4)7(OH)6.33H2O 1926  Valachov  Jirkovský-Ulrich
 Smrkovecit  Bi2O(PO4)(OH) 1996  Smrkovec  Řídkošil-Sejkora-Šrein
 Součekit  PbCuBi(S,Se)3 1979  Oldřichov u Tachova  Čech-Vavřín
 Stefanit  Ag5SbS4 1845  Příbram  Haidiger
 Sternbergit  AgFe2S3 1827  Jáchymov  Haidinger
 Stibiobetafit  (Sb3+,Ca)2(Ti,Nb,Ta)2(O,OH)7 1979  Věžná  Černý
 Stilpnomelan  K(Fe2+,Mg,Fe3+,Al)8(Si,Al)12(O,OH)27.2H2O 1827  Zlaté Hory  Glocker
 Stolzit  PbWO4 1820  Cínovec  Breithaupt
 Švenekit  Ca(H2AsO4)2 2000  Jáchymov  Ondruš
 Tetrarooseveltit  -Bi(AsO4) 1994  Moldava  Sejkora-Řídkošil
 Torbernit  Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O 1793  Jáchymov  Werner
 Tschermigit  (NH4)Al(SO4)2.12H2O 1853  Čermníky  Kobell
 Uraninit  UO2 1727  Jáchymov  Brückmann
 Uranofán-beta  Ca(UO2)2[SiO3(OH)]2.5H2O 1935  Jáchymov  Nováček
 Uranopilit  (UO2)6(SO4)(OH)10.12H2O 1854  Jáchymov  Dauber
 Voglit  Ca2Cu2+(UO2)2(CO3)2O3 1853  Jáchymov  Haidinger
 Vajdakit  (MoO2)2As2O5(H2O)2.H2O 2000  Jáchymov  Ondruš
 Zálesíit  (Ca,Y)Cu6(AsO4)3(OH)6.3HO2O 1999  Zálesí  Sejkora-Řídkošil-Šrein
 Zeofylit  Ca13Si10O28(OH)3F7.6H2O 1902  Raječín  Pelikan
 Zinnwaldit  KLiFeAl(AlSi3O10)(F,OH)2 1845  Cínovec  Haidinger
 Zippeit  K4(UO2)6(SO4)3(OH)10.4H2O 1845  Jáchymov  Haidinger
 Znucalit  CaZn12(UO2)(CO3)3(OH)22.4H2O 1990  Příbram  Ondruš-Veselovský-Rybka
 Zoubekit  AgPb4Sb4S10 1986  Příbram  Megarskaja
 Zýkait  Fe3+4(AsO4)3(SO4)(OH).15H2O 1978  Kutná Hora  Čech
 
mineralos.cz
 
Čechy  |   Home
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright