logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Literatura na prodej
Publication for sale

mineralogie

 
J.L. Barvíř            1900 
O některých krystalech cerussitu ze Stříbra 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

A. Krejčí                1894 
O některých mineralech Píseckých 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

Bulletin ČSG 1.ročník číslo 1-2  1993 časopis
30 Kč

J. Bernard  J. Pták 
Zrudnění kutnohorského typu u Pňovan a Plešnic 
zvláštní otisk věstníku ÚÚG  1964  č. 5 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč    2 kusy (1x originál)

P. Láznička                 1965      č.5 
Regionálně mineralogické poměry v západní a  části stredočeského plutonu, v masivu stodském a  v masivu štenovickém 
sborník N. M. v Praze 
xerox kopie, volné listy A4 
30 Kč

P. Korbel, M. Novák 2004
Kompletní encyklopedie minerálů
kniha, 296 stran
300 Kč

Dále nabízím xeroxované kopie přednášek 
mineralogicko - petrologického oddelení 
Národního Muzea v Praze 

1976 
P. Černý a kolektiv 
Minerály vulkanitu východního Slovenska 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1985 
R. Ďuďa 
Nové mineralogické výskyty na Slovensku 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1965 
P. Láznička 
Mineralogické poměry na středním Slovesku 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč                       2 kusy 

1988 
P. Korbel 
Stříbrné rudy 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1985 
J. Kouřimský 
Drahé kameny SSSR 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1972 
M. René 
Nerosty Slovenského rudohoří 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1966 
J. Sobotka 
Nerosty Jílovského zlatonosného revíru 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1983 
P. Zajíček P. Kolesár 
Mineralogie vybraných lokalit Rumunska 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1979 
P. Morávek 
Zlato v Českém masivu 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1968 
K. Tuček 
Nové nálezy v ČSSR I 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1979 
V. Svoboda J. Šefr 
Mineralogie borátu 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

1981 
Z. Knoblochová 
Výskyt lachateliritu v jihočeských vltavínech 
xerox kopie, volné listy A4 
20 Kč 

 
mineralos.cz
 
Home  |   Bazar
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
Copyright